Usein kysyttyä liikenteestä

Tällä sivulla pyritään vastaamaan liikenteeseen liittyviin yleisiin kysymyksiin. Kaupungin liikennesuunnittelusta kysytään usein liikenteeseen liittyviä asioita, jotka ovat jonkun muun tahon vastuulla. Vastaukset löytyvät asianomaisen toimijan verkkosivuilta.

Kehä I
Kehä I on pääkaupunkiseudun vilkkaimmin  liikennöityjä väyliä. Tietä ylläpitää Liikennevirasto, jonka sivuilta https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet löytyy ajankohtaisiin väylään liittyvä tieto.

Kehä II
Kehä II välillä Länsiväylä - Turuntie avattiin liikenteelle syksyllä 2000. Liikennemäärä Kehä II: lla on kasvanut jatkuvasti. Kehä II jatkeen suunnittelun edistymisestä löytyy parhaiten tietoa liikenneviraston hankesivuilta https://www.liikennevirasto.fi/hankkeet. Espoon kaupungin liikennesuunnittelussa mahdollisiin kysymyksiin vastaa liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja, puh. 050 3448046. 

Lentoliikenne
Espoon naapurissa Vantaalla sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoasema. Varsinkin Pohjois-Espoon asukkaita häiritsee silloin tällöin lentotoiminnasta aiheutuva melu.

Suomen lentoasemaverkostoa ja lennonvarmistusjärjestelmää ylläpitää Finavia. Lentoliikenne on joukkoliikennettä, joka kuormittaa ympäristöä kuten muutkin liikennemuodot - esimerkiksi melulla ja pakokaasupäästöillä.

Lentokonemelua hallitaan käyttämällä melun kannalta edullisimpia kiitoteitä, suunnittelemalla lentoreittejä ja ohjaamalla yölentoja. Kansainvälisin säädöksin rajoitetaan meluisimpien koneiden käyttöä. Helsinki-Vantaan lentoasemalla meluhaittoja vähennetään koneiden nousu- ja laskusuuntien valinnalla. Lentoreittien suunnittelulla voidaan vähentää oleellisesti melua lentoonlähtöjen yhteydessä. Laskeutumisten yhteydessä mahdollisuudet melunhallintaan ovat rajatut.

Finavia tekee jatkuvasti selvityksiä toteutuneesta liikennöinnistä sekä melualueista. Meluselvityksiin voi tutusta Finavian sivuilla.

Liikennemelu
Espoon kaupunki ja ympäristökunnat kasvavat nopeasti, jolloin myös liikenne väistämättä lisääntyy. Uudet asuinalueet kasvattavat henkilöautoliikenteen määrää. Myös raskaan liikenteen määrä kasvaa tavarakuljetusten lisääntyessä. Liikenne eri muodoissaan synnyttää melua, jonka asukkaat kokevat häiritsevänä.

Melua aiheuttavan liikenteen määrää, tai ainakin se kasvua, pyritään rajoittamaan. Käytännössä se tarkoittaa joukkoliikennejärjestelmän suunnittelua ja kehittämistä niin, että yhä useampi pääkaupunkiseudulla asuva tai työssäkäyvä voisi käyttää joukkoliikennettä päivittäisillä työmatkoillaan.

Uusilla asuinalueilla liikenteen synnyttämää melua torjutaan rakennusten sijoittelulla ja erillisten meluesteiden avulla. Meluesteiden mitoituksessa noudatetaan valtioneuvoston antamia ohjearvoja.

Vanhoilla asuinalueilla nykyiset ohjearvot saattavat ylittyä. Vanhojen alueiden meluntorjuntaa toteutetaan määrärahojen sallimissa rajoissa, niin että ensimmäisenä pyritään suojaamaan alueet, joilla on paljon pahimmalle melulle altistuvia asukkaita. Kaupungin kaduilla suojaus tapahtuu kaupungin kustannuksella. Valtion hallinnoimilla maanteillä valtio ja kunta osallistuvat rahoitukseen.

Vireillä olevien asemakaavojen melusuojausta käsitteleviin kysymyksiin vastaa kaupunkisuunnittelukeskuksessa alueen liikennesuunnittelija.

Nykyisiin asuinalueisiin liittyvissä meluasioissa tulee kääntyä ympäristökeskuksen puoleen. 

Metro
Länsimetroon pääsee tutustumaan hankkeen omilta verkkosivuilta http://www.lansimetro.fi/. Sivuilta löytyvät projektihenkilöstön yhteystiedot.