Liikennetutkimus

Liikennesuunnittelussa vastaamme Espoossa liikennetutkimustoiminnasta. Tutkimusryhmämme tekee liikennetutkimukset  ja ylläpitää niistä ajantasaista tietoa.

Tutkimusryhmä tuottaa

  • liikennelaskentoja
  • pysäköintitutkimuksia
  • nopeustutkimuksia
  • joukkoliikenteen seurantatutkimuksia
  • muita liikennetutkimuksia ja - selvityksiä tarpeen mukaan
     

Liikennelaskennat


Liikennelaskennoilla seurataan tie-, katu-, kävelytie  ja pyörätieverkon kuormitusta ja kehitystä. Pysäköintitutkimuksilla selvitetään pysäköintialueiden, -laitosten ja liityntäpysäköintialueiden käyttöastetta  ja ajoneuvoliikennettä. Nopeustutkimuksilla selvitetään ajonopeuksia ja niiden jakaumia esimerkiksi liikenneturvallisuuskysymysten arviointia varten. Joukkoliikennetutkimuksella seurataan joukkoliikenteen nousijamäärien kehitystä ja liityntäpysäköinnin käyttöastetta Espoossa.

Jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määrää Espoossa ja koko Helsingin seudulla voi seurata reaaliaikaisesti EcoCounter-pisteissä. Espoossa 4 laskinta laskee jalankulkua ja 11 laskinta pyöräilyä.

Liikennemääriä pääsee tarkastelemaan sivun vasemmassa laidassa olevan Julkaisut -linkin kautta. Viimeisimmät liikennemäärätiedot löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta autoliikennemäärät -kartalta. Autoliikenteen laskentatulokset vuodesta 2015 eteenpäin löytyvät Espoon aineistopankista.

Liikennemäärätiedot (keskimääräinen arkivuoroliikenne ja raskaan liikenteen osuus) saadaan esiin klikkaamalla kartalla olevaa viivaa. Haluttua karttanäkymää voidaan vaihtaa 'Valitse karttanäkymä' -valikon alta.

Tietojen keruu


Tietoja kerätään pääosin laskentalaitteilla, mutta tarpeen mukaan tehdään myös käsinlaskentaa. Tutkimusryhmällä on käytössä useita mikroaalto- ja silmukkalaskimia liikennemäärätutkimuksia varten, jatkuvakäyttöinen tallentava nopeustutka pitkäkestoisten nopeustutkimusten tekoon sekä käsikäyttöinen tutka yksittäisten ajonopeuksien mittaamiseen. Espoossa käytetään myös Liikenneviraston LAM:n ja  Espoon liikennevalojärjestelmän palvelimista saatavia liikennemäärätietoja. Käsilaskentoja varten on käytettävissä tallentavia laskentalaitteita.

Tutkimustietojen käyttö

Liikennelaskentojen perusteella laaditaan vuosittain Liikennekatsaus. Lue uusin vuoden 2019 liikennekatsaus.

Liikennetutkimuksella saatuja tietoja käytetään muun muassa kaavoitushankkeissa, liikenneverkon parannustoimenpiteiden suunnittelussa, liikenne-ennusteiden laadinnassa, liikenneturvallisuustarkasteluissa ja liikennemeluselvityksissä. Liikennetutkimuksen tuotoksena saadaan tietoa ajonopeuksista ja pysäköinnistä esimerkiksi erilaisia selvityksiä varten.