Liikenneonnettomuuksien määrä Espoossa väheni jälleen vuonna 2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.7.2019 klo 13.00

Liikenneonnettomuuksien määrä Espoossa väheni vuonna 2018

Liikenneonnettomuuksien määrä Espoossa laski kahdeksatta vuotta peräkkäin. Asukaslukuun suhteutettuna Espoossa tapahtuu noin 60 % vähemmän onnettomuuksia kuin koko maassa keskimäärin. Myös henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia tapahtuu Espoossa suhteellisesti vähemmän kuin muualla Suomessa.

Vuonna 2018 Espoossa tapahtui kaikkiaan 275 poliisin ilmoittamaa liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksien kokonaismäärä on pienentynyt vuodesta 2017, jolloin Espoossa tapahtui yhteensä 354 onnettomuutta. Kaikista onnettomuuksista noin 35 % johti henkilövahinkoihin (94 kpl), yksi johti kuolemaan ja 92 johti loukkaantumiseen. 

Vuonna 2018 tapahtuneista onnettomuuksista noin 47 % tapahtui maanteillä ja 45 % katuverkolla. Yksityisteillä ja muilla liikennealueilla tapahtui noin 8 % kaikista onnettomuuksista.

Jalankulkija-, polkupyörä- ja mopo-onnettomuuksia oli 17 % (46 kpl) kaikista onnettomuuksista. Niiden määrä on noussut edellisvuodesta, jolloin niitä kirjattiin yhteensä 31 kpl.

Liikenneturvallisuus paranee rakentamalla

Espoon kaupallisten keskusten viereinen katuverkko on muita alueita herkempi liikenneonnettomuuksille. Kaupunkikeskustoissa ihmiset kulkevat samassa tasossa jalan, polkupyörillä, mopoilla, joukkoliikenteellä ja autoilla, mikä lisää liikenneonnettomuuksien todennäköisyyttä. 

Espoon kaupunki on suunnitellut ja tehnyt parannustoimenpiteitä pahimpiin onnettomuuspaikkoihin. Esimerkiksi Matinkylän keskustan katuja ja liikennejärjestelyjä on parannettu metrokeskuksen rakentamisen yhteydessä. Myös Wilma-kyselyyn pohjautuvaa projektia koulumatkojen turvaamiseksi jatketaan edelleen.

Kehä I:llä Turunväylän ja Helsingin välillä liikenneonnettomuuksien määrä on laskenut Espoossa toteutettujen parannustoimenpiteiden jälkeen. Esimerkiksi vuonna 2008 kyseisellä aleella tapahtui 24 liikenneonnettomuutta, kun taas vuonna 2018 vastaava lukema oli enää seitsemän.