Nupurintien tiesuunnitelma

Espoon kaupunki on laatinut yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tiesuunnitelmaa: Maantien 110 (Nupurintie) parantaminen Karhuniityntien liittymän kohdalla ja välillä Brobackantie-Kirkkonummen raja.

Maantielle 110 (Nupurintie) laadittiin tiesuunnitelmaa kahteen eri kohteeseen:

Karhuniityntien ja Gumbölentien liittymään suunniteltiin kiertoliittymä ja alikulkukäytävä kevyen liikenteen järjestelyineen. Liittymän parantaminen liittyy Karhusuon koulun laajenemiseen ja sen takia lisääntyvään liikenteeseen.

Tieosalle Kirkkonummen rajan Brobackantien suunniteltiin jalankulku- ja polkupyörätie. Kulmakorventie ja Ämmässuon eritasoliittymän ramppien liittymien kanavointi ja liikennevalo- ohjaus sisältyvät myös suunnitelmaan.

Tiesuunnitelma valmistui alkuvuonna 2018. Kiertoliittymän rakennussuunnittelu on käynnissä ja sen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan v. 2019. Kevyen liikenteen väylän toteuttaminen edellyttää valtion osallistumista investointikustannuksiin. Tällä hetkellä se ei ole missään toteutusohjelmassa.

Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 19.4.2018 ­– 18.5.2018 välisen ajan virka-aikana teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa, Virastopiha 3, Espoon keskus (maantielaki 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänä oloaikana yllämainitussa paikassa. 

Kiinteistönomistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava kaupungille ennen nähtävänä oloajan päättymistä (maantielaki 27 §) kirjallisesti osoitteella:  

PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI, (käyntiosoite: Siltakatu 11, 3 krs. Kauppakeskus Entresse) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi. Muistutuksen voi toimittaa myös yhteispalvelupisteisiin.