Maantien 1324 Lahnuksentie, väli Lahnus-Klaukkala, esisuunnitelman laatiminen jalankulku- ja pyöräilyväylästä

Mt 1324 Lahnuksentie, väli Lahnus – Klaukkala, esisuunnitelman laatiminen jalankulku- ja pyöräilyväylästä

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) laatii yhdessä Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan kanssa jalankulku- ja pyöräilyväylän esisuunnitelmaa Espoon kaupungin ja Nurmijärven kunnan alueella.

Esisuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 13.2.2019 klo 18–19.30 Lahnuksen koululla, Vanha Lahnuksentie 15, Espoo

Yleisötilaisuudessa esitellään jalankulku- ja pyöräilyväylän linjausvaihtoehtoja. Suunniteltavan jalankulku- ja pyöräilyväylän pituus on noin 4,8 km. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tavoitteena on palvella pitkämatkaista liikennettä Klaukkalan taajamasta Espoon pohjois- ja itäosiin sekä mt 1324 varren asukkaiden paikallis- ja koulumatkoja. Kaikilla niillä, joiden etua tai oikeutta suunnitelma saattaa koskea on oikeus saada tietoa ja kertoa mielipiteensä asiasta (maantielaki 27 §).

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki alueen maanomistajat ja asukkaat, muut tienkäyttäjät tai muuten hankkeesta kiinnostuneet (maantielaki 27 § ja 108 § ja maantieasetus 3 §).

Kohdekartta Lahnuksentielle