Kehä I:n parantaminen Keilaniemessä -hankkeen lähtökohdat ja suunnittelu

Espoon kaupunki edistää pääkaupunkiseudun kansainvälistä kilpailukykyä kehittämällä Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola-kokonaisuutta tieteen, taiteen ja talouden voimaan perustuvana, yrityksiä, investointeja ja osaamista houkuttelevana luovana ympäristönä.

Otaniemi –Keilaniemi–Tapiola-alue on kehittymässä voimakkaasti erityisesti Länsimetron rakentamisen ja Aalto-yliopiston perustamisen myötä.  Kaupunki kehittää maankäyttöä metroasemien tuntumassa, ja Keilaniemessä tämä tarkoittaa yhdyskuntarakenteen tiivistämistä metroaseman läheisyydessä.

Kaupunki on laatinut Kehä I:n ja Keilaniementien väliselle alueelle Keilaniemen asemakaavan, joka sisältää mm. neljä korkeaa asuinkerrostaloa. Keilaniemen asemakaavan toteuttaminen edellyttää ympäristöhaittojen torjumiseksi Kehä I:n kattamista Keilaniemen kohdalla ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi nykyisten liikennevalo-ohjattujen tasoliittymien rakentamista eritasoliittymiksi.

Suunnittelun kulku ja hankkeen tausta

Espoon kaupunki ja Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne-ja infrastruktuuri -vastuualue käynnistivät Kehä I:n yleissuunnitelman laatimisen maaliskuussa 2011 Kehä I:n Länsiväylän ja Karhusaarentien väliselle osuudelle. Yleissuunnitelma valmistui helmikuussa 2012 ja Liikennevirasto antoi suunnitelmasta hyväksymispäätöksen 30.4.2013.

Yleissuunnitelman pohjalta on laadittu tiesuunnitelma Kehä I:n (mt 101) parantamisesta välillä Länsiväylä (kt 51) – Tapiolantie. Suunnitelman lähtökohtana ovat Keilaniemen asemakaavan maankäytön ratkaisut. Suunnitelma käsittää Kehä I:n nykyisten valo-ohjattujen tasoliittymien parantamisen eritasoliittymiksi (Karhusaarentie,  Keilaniementie ja Tapiolantie) sekä Länsiväylän eritasoliittymän parantamisen.

Parantaminen sisältää myös noin 440 metrin pituisen Keilaniemen tunnelin, jonka päälle rakennetaan Tapiolaa ja Keilaniemeä yhdistävä viherkansi.

Liikennevirasto on hyväksynyt 29.6.2015 päätöksellä 2755/04.01.01/2015 tiesuunnitelman Kehä I:n (mt 101) parantaminen välillä Länsiväylä (kt 51) - Tapiolantie, Espoo. 

Espoon kaupunginvaltuusto teki päätöksen hankkeen toteuttamisesta 21.12.2015. 18.1.2016 kaupunginhallitus teki päätöksen valtuuston rakentamispäätöksen toimeenpanosta. Kehä I Keilaniemessä -rakennushanke käynnistyi tammikuussa 2016 Espoon kaupungin ja Liikenneviraston yhteistyönä.

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatinut puistosuunnitelman.

Rakennustyöt kahdessa vaiheessa

Rakennustyöt tehdään kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Tien ja 440-metrisen tunnelin rakennustyöt ovat käynnissä vuosina 2016–2019.

Pääurakoitsijaksi on urakkakilpailussa valikoitunut SRV Infra Oy. Ajankohtaisia asioita hankkeen rakentamisesta voi lukea täältä.

Keha_I_valilla_Lansivayla_-_Karhusaarentie - kartta.jpg