Kaupunkipyöriä Espooseen? Pilottikokeilu toteutetaan kesällä 2017

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.10.2016 klo 9.21

Ensimmäiset kaupunkipyörät ilmestyvät Espoon kaduille jo kesällä 2017. Laajamittainen kaupunkipyöräverkko voisi olla totta aikaisintaan kesällä 2018.

Espoo harkitsee oman kaupunkipyöräverkoston rakentamista. Kaupunkitekniikan keskus sai asian pohdittavakseen, kun toukokuussa tehtiin valtuustoaloite kaupunkipyörien käyttöönotosta Espoossa.

Nyt selvitykset kaupunkipyörien saamisesta myös Espooseen ovat valmiit, ja ne esiteltiin tekniselle lautakunnalle lokakuun kokouksessa. Kaupunkipyörät voitaisiin saada laajassa mittakaavassa Espoossa käyttöön kesällä 2018. Tuolloin kaupunkiin voisi tulla yhteensä 500 kaupunkipyörää ja 50 pyöräasemaa.

Pienempi kokeilu pyritään toteuttamaan jo kesällä 2017, ja tällöin sadan pilottipyörän kymmenen asemaa sijoitetaan alustavasti Matinkylä-Olarin alueelle. Tekninen lautakunta kuitenkin tarkastelee pilotin aluevaihtoehtoja vielä syksyn aikana. Tekninen lautakunta haluaa myös selvityksen kesän 2017 kokeilusta ennen laajemman kaupunkipyöräverkoston rakentamista.

Pyöräverkosto kannattavin Länsimetron varrella

Kaupunkitekniikan keskus selvitti, minne kaupunkipyöräverkosto kannattaisi rakentaa niin, että sillä varmasti olisi tarpeeksi käyttäjiä.

”Kaupunkipyöräjärjestelmän toimivuuteen vaikuttavat muun muassa asukkaiden, työpaikkojen ja pyöräilyn kannalta houkuttelevien kohteiden määrä ja näiden sekoittuminen”, sanoo liikenteenhallintapäällikkö Johanna Nyberg kaupunkitekniikan keskuksesta.

Selvityksessä vertailtiin Länsimetroon kytkeytyvää kaupunkipyöräjärjestelmää, ainoastaan Leppävaaraan sijoittuvaa järjestelmää, erillisten verkostojen rakentamista Leppävaaraan ja Matinkylä-Olari-alueelle sekä pyörien sijoittamista lähelle Helsingin rajaa Otaniemeen ja Keilaniemeen.

Vertailu osoitti, että kannattavinta olisi saada kaupunkipyöräverkko kytkeytymään Länsimetroon. Länsimetron varren verkosto tarjoaisi riittävän laajan kysynnän pyörille ja näin pyöräasemat kytkeytyisivät hyvin muihin pyörä- ja joukkoliikenneverkkoihin. Järjestelmä mahdollistaisi myös uusien matkaketjujen synnyn.

Yksin vai yhdessä?

Selvitysvaiheessa kaupunkitekniikan keskus keskusteli HKL:n kanssa myös sitä, voitaisiinko jo olemassa olevaa Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmää laajentaa Espooseen. Sopimussyistä tämä ei osoittautunut mahdolliseksi, joten Espoon tulee tehdä asiasta oma kilpailutuksensa. Nykyinen HKL:n ja kaupunkipyöräoperaattori CityBike Finland Oy:n välinen sopimus mahdollistaa kuitenkin pilottikokeilun järjestämisen jo ensi kesänä myös Espoossa.

Jotta pyörät saataisiin laajalti käyttöön kesällä 2018, tulisi kilpailutusta valmistella jo keväällä 2017. Kaupungin pitäisi myös tehdä periaatelinjaus kaupunkipyörähankkeen toteuttamisesta ja osoittaa 500 000 euron vuotuinen määräraha kaupunkipyörähankkeelle seuraavien kymmenen vuoden ajaksi vuodesta 2018 alkaen.

Tekninen lautakunta

Lisätietoja:

Teknisen lautakunnan pj. Simo Grönroos, p. 050 3211755

Kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska, p. 050 3833209

Ennakkotiedot asioittain:

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

2 Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

3 Iltamatien katusuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

4 Teknisen lautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelman toinen tarkistus investointien osalta

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

5 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuodesta 2016

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

6 Valtuustoaloite kaupunkipyörien hankkimiseksi Espooseen (kh-asia)

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti, esittelijän täydennyksin.

7 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee katupäällikön päätöstä 17.8.2016 § 33 puistosuunnitelman hyväksymisestä

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

8 Teknisen lautakunnan vuoden 2017 kokousaikataulusta päättäminen

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

9 Tiedoksi merkittävää

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

10 Kuntalain 51 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.