Espoon liikennekatsaus 2018 on julkaistu, tutustu liikenteen tutkimustietoihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2018 klo 18.12

Tuoreessa Espoon liikennekatsauksessa 2018 käsitellään liikennesuunnittelun tuottamia kysytyimpiä tietoja. Katsauksessa esitellään vuoden 2017 jalankulkija-, pyöräilijä-, joukko- ja ajoneuvoliikenteen liikennemääriä sekä niiden aikaisempaa kehitystä. Tämän liikennekatsauksen lisäksi liikennetietotiimi tuottaa resurssiensa puitteissa erillistutkimuksia asiakkaiden tarpeisiin sekä yksityiskohtaisempaa tietoa mm. liikenteen vaihtelusta, liikenteen vaikutuksista ja jalankulusta.

Lue liikennekatsaus 2018 täältä.

Espoossa on tunnistettu joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen kehittäminen merkittäväksi tekijäksi päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen vastaamisessa. Joukkoliikenteen ja pyöräliikenteen toimenpiteet ovatkin vahvasti mukana valtuuston hyväksymässä Espoon ilmasto-ohjelmassa 2016–2020. Edellä kerrotusta huolimatta autoliikenteellä on merkittävä rooli Espoon liikennejärjestelmässä −yli kaksi kertaa joukkoliikennettä suurempi kulkutapaosuus. Liikennetiedon tutkimustulokset ovat myös mainiosti hyödynnettävissä liikenteen päästökuorman vähentämisen tarpeen arvioimisessa.