Espoossa suunnitellaan lähivuosien tärkeimpiä pyörätieinvestointeja

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.3.2019 klo 10.04

Pyöräilijät Espoossa

Espoon kaupunki valmistelee parhaillaan pääpyöräreittien toteuttamisohjelmaa, jonka on määrä valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Tarkoituksena on tunnistaa pyöräilyn edistämistä tehokkaimmin tukevat pyörätieinvestoinnit Espoossa.

Ohjelman taustalla vaikuttaa Espoon kaupungin halu lisätä pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Espoo on sitoutunut kaksinkertaistamaan pyöräilyn kulkutapaosuuden vuoteen 2024 mennessä, mikä tarkoittaa pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista nykyisestä noin 8 %:sta 15 %:iin.

Pääpyöräreiteistä laaditaan kymmenen vuoden toteuttamisohjelma, joka sisältää hankkeiden parantamistoimenpiteet, kustannusarviot ja ehdotetun aikataulun. Työssä keskitytään erillishankkeina toteutuviin pääpyöräreitteihin. Ohjelmaan ehdotetaan myös 1–3 turvallisuusperusteisesti valittua pyörätiekohdetta, jotka sijaitsevat tyypillisesti maanteiden varsilla.

Erillishankkeiden lisäksi pyörätieinvestointeja tehdään muiden liikennehankkeiden yhteydessä. Toteuttamisohjelmassa keskitytään niihin pääpyöräreitteihin, joita ei ole huomioitu osana muita Espoon kaupungin tai Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitelmia. Toteuttamisohjelma korvaa Kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelman vuodelta 2011, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt vuonna 2012 ohjeellisesti noudatettavaksi.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa

Pääpyöräreittien toteuttamisohjelman laatiminen aloitettiin viime kesänä. Silloin kaupunki kysyi asukkaiden mielipiteitä Espoon pyöräilyreittien kehittämisestä. Kyselyyn vastasi lähes 1350 vastaajaa. Vastauksia on hyödynnetty lähtötietoina suunnittelussa.

Osana työtä arvioitiin Länsibaanan rakentamisen kustannuksia Matinkylän ja Helsingin rajan välille. Länsiväylän varressa kulkevan jalankulku- ja pyöräilyväylän parantaminen noin kuuden kilometrin matkalta maksaisi alustavien arvioiden mukaan noin 25 miljoonaa euroa, mikäli väylä levennettäisiin koko matkalta 6,8 metriä leveäksi. Länsibaanan toteuttamisen esiselvitys annettiin tiedoksi tekniselle lautakunnalle 13.2.2019.

Espoon pääpyöräreittien toteuttamisohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Asukkailla ja päättäjillä on mahdollisuus vaikuttaa toteuttamisohjelmaan valittaviin kohteisiin. Kaikille avoin keskustelutilaisuus aiheesta järjestetään syyskuussa 2019 Otaniemessä. Kaupunkitekniikan keskus tiedottaa asiasta lisää Espoon kaupungin kotisivuilla lähempänä tilaisuutta.