Otsolahden Rantaraittia kehitetään asukkaita kuunnellen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.9.2020 klo 17.40

Otsolahden Rantaraitista toteutettiin 15.6.-3.7.2020 kaikille avoin verkkokysely Espoon kaupungin verkkosivuilla. Vastauksia kyselyyn saatiin 379 kappaletta.

Kyselyssä kysyttiin Otsolahden Länsirannan, Otsolahden pohjoisrannan sekä Itärannan käytöstä, ulkoilureittiverkostosta, valaistuksesta, kalusteista, muista varusteista sekä viheralueiden kunnossapidosta.

Rantaraittia käytetään kaikkina vuodenaikoina suunnilleen yhtä paljon. Pimeän aikana käyttäjiä oli n. 40 % vastaajista. Raittia käytetään pääasiassa kävelyyn ja lenkkeilyyn. Pyöräilijöitä oli 16 % vastaajista. Alle 2 % käytti raittia työmatkaan. Konflikteja tai vaaratilanteita jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välillä koki 14 % vastaajista. Valtaosa (88 %) vastaajista käyttää aluetta ulkoiluun ja luonnossa virkistäytymiseen.

Vastauksissa korostui pienvenesataman palveluiden (53 %) ja Leimuniityn alueen (52 %) käyttö. Kuntoilua harrasti 30 %, koiran ulkoilutusta 18 %, minigolfia 30 % ja leikkipaikkoja 23 % vastaajista. Lintujen ja muiden eläinten seuranta kiinnosti 13 % vastaajista.

Rantaraitti liittyy Itämetsän pohjoispuolella Itärannan kadulle, josta se ohjataan Itäranta 8 ja 10 väliseltä puistoalueelta ranta-alueelle. Kyselyssä kysyttiin mielipidettä raitin rakentamisesta Itärantaan, jossa ei nykyisin ole raittia, vaan rannan myötäisesti kulkeva polku. Suurin osa vastaajista (59 %) oli sitä mieltä, että rantaraitti voisi kulkea rannan myötäisesti, seuraten suunnilleen rantakalliota kulkevan polun linjausta.

Sekä Länsirannan niemen kiertävä reitti, että Itärannan reitti ovat valaisemattomia. Molempien reittien osalta toivottiin lisävalaistusta (yli 60 % vastaajista).

Penkkejä toivottiin lisää kaikille jaksoille (43-48% vastaajista). Roska-astioiden lisäämistä toivoi lähes 60 %. Toistuvaa ilkivaltaa, esimerkiksi kalusteiden sotkemista tai tuhoamista todisti 11 % vastaajista.

Kasvillisuuden hoito rantaraitin varrella oli pääosan (63 %) mielestä nykyisin sopivaa. Vastaajista 35 % oli sitä mieltä, että merivedenvaihtelut ja tulvat ovat häirinneet rantaraitin käyttöä. Hanhet tai muut linnut koettiin häiritseviksi 93 % vastaajista. Vain prosentti vastaajista ilmoitti häiritsevästä tai meluisasta käyttäytymisestä.

Lisäksi kyseltiin muiden palvelujen tarpeesta:

  • Eniten kannatusta (65 %) sai kahvila tai koski.
  • Kuntoilupaikkoja ja pelikenttiä piti melko tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena 42 % vastaajista.
  • Lisää leikkipaikkoja toivoi 16 % vastaajista.
  • Grillipaikkoja toivoi 37 % vastaajista.
  • Polkupyörätelineitä toivoi 26 % vastaajista ja lisää viitoitusta sekä opastusta pyöräilijöille ja kävelijöille piti tarpeellisena 25 % vastaajista.
  • Infopisteitä toivoi 17 % vastaajista.

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kertoa mielipiteensä avokysymyksiin, jolloin palautetta saatiin mm. kulkua haittaaviin kohtiin, kunnossapitoon ja veden laatuun liittyen.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkitekniikan keskus tulee ensimmäisessä vaiheessa käynnistämään Otsolahden Rantaraitin pohjoisosan kunnostustoimenpiteiden suunnittelun, joka käsittää Rantaraitin korotuksen tulva varalle. Tässä yhteydessä mietitään myös nykyisen valaistuksen uusimista, penkkien ja roska-astioiden lisäystä. Myös Länsirannan valaisemattomalle osuudelle suunnitellaan valaistus.

Toisessa vaiheessa suunnitellaan Itärannan puuttuva reittiyhteys rantavyöhykkeen puistoalueelle välillä Itämetsä – Itäranta.