Kaupunkitekniikan keskus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupunkitekniikan keskuksen tehtävänä on turvata ja järjestää Espoon kaupunkirakenteen kehittyminen ja ylläpito sekä vastata useista perusrekistereistä. Vastamme yleisten alueiden kehittämisen ohjelmoinnista, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, maanmittaus- ja kartastotoimen sekä geotekniikan palveluista sekä vastuullamme olevista lakisääteisistä viranomaistehtävistä.

Keskus tekee yhteistyötä Valtion, HSY:n, HSL:n sekä seudun kuntien kanssa erilaisissa liikenneverkon kehittämishankkeissa sekä yhdyskuntateknisissä ja ympäristöasioissa.Tarkkailemme aktiivisesti rakennettua ympäristöä katuisännän roolissa, huomioimme asiakaspalautteen ja korjaamme epäkohdat.

Investointien painopiste on Länsimetron ja sen jatkeen liikkeelle saamassa kaupunkikeskusten kehittämisessä sekä muussa kasvavan asuntotuotannon edellyttämässä kunnallistekniikassa. Kaupungin kasvu edellyttää myös pääkatuverkoston kehittämistä paremmin joukkoliikennettä, pyöräilyä, jalnkulkua ja autoilua palvelevaksi. Myös ulkoilureittiverkostoa, puistoja ja muita virkistysaluepalveluja kehitetään.

Osallistumme lisäksi Infrabim -sateenvarjon alla olevaan tuotemallipohjaisen suunnittelun ja koneohjatun rakentamisen kehittämiseen. Toimialalla on käynnissä 3D -tuotemallipohjaisen aineiston kehittämisprojekteja. Sähköisiä palveluita ja toimintatapoja edistetään. Kehitystyössä haemme uusia toimintatapoja ja tehokkuuden lisäämistä sekä asiakaspalvelun laadun parantamista.

Lue lisää toiminnastamme:

Kaupunkitekniikan keskuksen esite

Kaupunkitekniikan keskuksen esite

Rakennamme kunnallistekniikkaa (pdf, 697 Kt)