Yksityistien tiekunta, tieosakas ja tienpitovelvollisuus

Tiekunta

Tiekunta voidaan perustaa tietoimituksessa tai kunnan tielautakunnan toimituksessa. Tieosakas tai kunta voi tehdä aloitteen tiekunnan perustamiseksi. 

Kun tiekunta on perustettu, valitsevat tieosakkaat tiekunnalle nimen ja toimielimen, joka voi olla yksijäseninen (toimitusmies) tai kolmijäseninen (hoitokunta). Tiekunnan kokousmenettelystä on varsin tarkat säännökset   yksityistielaissa. Jokaisella, joka on kyseessä olevan tien osakas sekä jokaisella, joka katsoo päätöksen loukkaavan hänen oikeuttaan (olematta tieosakas) on oikeus saattaa tiekunnan kokouksessa päätetty asia tielautakunnan ratkaistavaksi. Vaatimuksen tulee perustua yksityistielain 70 §:n vaatimusperusteeseen: päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä, päätös ei ole lainmukainen, päätös loukkaa valittajan oikeutta  tai päätös loukkaa tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

Tieosakas ja tieoikeus

Tieosakkaita ovat pääasiassa tien varrella olevien kiinteistöjen omistajia.Tieoikeuden voi saada johonkin tiettyyn tiehen, vaikka henkilö ei omistaisikaan kiinteistöä kyseisen tien varrella. Tällainen tapaus on esimerkiksi silloin, kun henkilö harjoittaa luvallista liikennettä tai elinkeinoa ja tien käyttö on edellä mainittuun tarkoitukseen tärkeää. Jos tieoikeus myönnetään, tulee sen hakijasta tieosakas. Tieoikeutta haetaan tiekunnalta tai tekniseltä lautakunnalta (tielautakunta), jos tiekuntaa ei ole perustettu.

Tienpitovelvollisuus

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tieosakkaan vuotuinen tienkäyttö arvioidaan hänen liikenteen kokonaispainon ja käytetyn matkan perusteella. Tämän perusteella osakkaalle määritellään tieyksiköt, joiden mukaan määräytyy vuotuinen tienhoitomaksu.