Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tekninen lautakunta (tielautakunta).

Erilaisia yksityisteitä

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

  1. Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.
  2. Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös sopimusteitse. Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä.
  3. Omat tiet kulkevat ainoastaan yhden kiinteistön alueelle. Yksityistielaki ei koske myöskään omia teitä.

Yksityisteiden kunnossapito ja yksityistieavustukset

Yksityisteitä pidetään kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina.

Espoon kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Avustettavan yksityistien on oltava vähintään kahden pysyvästi asutun kiinteistön pääsytie, jolla tulee sallia myös ulkopuolinen liikenne. Kiinteistön sisäänajotietä, tontilla sijaitsevia teitä, tilusteitä ja ainoastaan vapaa-ajan asutukselle johtavia teitä ei avusteta. Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään kerran vuodessa.

ELY-keskukselta voi hakea valtion avustusta yksityisteiden perusparantamiseen.