Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Yksityisistä teistä säädetään yksityistielaissa 560/2018.

Yksityistietoimituksia suorittaa Maanmittauslaitos ja sitovan tonttijaon mukaisilla asemakaava-alueilla Espoon kaupunki. 

Yksityisteiden kunnossapito ja yksityistieavustukset 

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat. Espoon kaupunki ottaa kunnossapitoonsa asemakaava-alueilla olevat yksityistiet, mikäli ne täyttävät kunnossapitoon ottamiselle asetetut ehdot.

Espoon kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Avustettavan yksityistien on oltava vähintään kahden pysyvästi asutun kiinteistön pääsytie, jolle on sallittu pääsy myös ulkopuoliselta liikenteeltä. Kiinteistön sisäänajotietä, tontilla sijaitsevia teitä, tilusteitä ja ainoastaan vapaa-ajan asutukselle johtavia teitä ei avusteta. 

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään kerran vuodessa. Tieavustushakemus kaupungille (pdf, 199 Kt) liitteineen tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä kaupunkitekniikan keskuksen kirjaamoon, joko kirjeitse tai sähköpostilla.

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle vaaditaan, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset sekä yksityistierekisterissä että tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. 

ELY-keskukselta voi hakea valtion avustusta yksityisteiden perusparantamiseen.