Vahingonkorvaukset

Espoon kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille liikenneväylän huonosta kunnosta, katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisesta, taikka liukastumisesta tai kaatumisesta kaupungin kunnossapidossa olevalla liikenneväylällä.

Korvauksen hakeminen

Vahingon kärsineen tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus kirjaamoon. Korvauksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät sivun alalaidasta otsikon Lomakkeet alta. Kirjaamon osoite on: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi.

Omaisuusvahingoissa hakemukseen tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuvat tapahtumapaikasta ja aiheutuneesta vahingosta.

Henkilövahingoissa hakemukseen tulee liittää mahdollisuuksien mukaan kuva tapahtumapaikasta. Hakemukseen EI tule liittää terveystietoja sisältäviä asiakirjoja, kuten lääkärinlausuntoja. Säilytä nämä asiakirjat itselläsi, korvauskäsittelijät pyytävät ne erikseen. Henkilövahinkojen korvausvaatimuksista kaupunki pyytää aina oman vakuutusyhtiönsä lausunnon.

Korvauspäätös lähetetään hakijalle kirjallisena. Korvaushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 4 kuukautta. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella.