Liikennemerkit ja ajoratamerkinnät

Huolehdimme liikennemerkkien ja ajoratamerkintöjen suunnittelusta ja ylläpidosta kaupungin hoidossa olevilla kaduilla ja teillä. Liikennevirasto puolestaan huolehtii moottoriteiden ja muiden valtion teiden (valtatiet, kantatiet, seututiet ja yhdysteiden) liikennemerkkien suunnittelusta ja ylläpidosta.

Kunnallisteknisten suunnitelmien yhteydessä tehdään samanaikaisesti viitoitus-, liikennemerkki- ja ajoratamerkintäsuunnitelmat.

Uusia liikennemerkkejä

Olemassa olevia liikennemerkkejä koskevia muutos- tai lisäysehdotuksia voi tehdä asiakaspalveluun tai verkkosivun palautejärjestelmän kautta. Ehdotuksessa tulisi esittää muutettavan tai uuden liikennemerkin tarkka sijainti tai määrittely ehdotetusta paikasta sekä perustelut ehdotukselle.

Liikennemerkkien vauriot

Liikennemerkkien kunnossapito- ja vaurioilmoituksista (ilkivalta, kolarit, kaatuneet merkit ym.)  voi ilmoittaa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun puh. 09 816 25100.