Turvallista liikkumista

Liikenteen sujuvuus ja turvallisuus ovat keskeisiä tavoitteitamme. Liikennettä ohjataan mm. liikennemerkkien, ajoratamerkintöjen ja liikennevalojen avulla. Jokainen kohde suunnitellaan erikseen ja etsitään  juuri siihen liikennekohtaan parhaiten soveltuva ratkaisu.

Kaikkein vilkkaimpiin ja liikenneturvallisuudeltaan ongelmallisimpiin liittymiin voidaan rakentaa liikennevalot tai vaihtoehtoisesti kiertoliittymä. Suunnittelussa huomioidaan liikenneturvallisuustutkimuksen tulokset.