Katujen kunnossapito

Vastaamme Espoon katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Uudenmaan ELY-keskus vastaa moottori- ja kehäteiden sekä maanteiden ja yhdysteiden kunnossapidosta ja kehittää liikennejärjestelmää kokonaisvaltaisesti. Yksityisteitä hoitavat tiekunnat tai kiinteistöt. Kaupunki hoitaa niitä yksityisteitä, joiden hoidosta se on erikseen tehnyt sopimuksen.

Katuja hoidetaan kunnossapitoluokitusten mukaan

Talvisin kadut aurataan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Liukkautta torjutaan suolaamalla sekä harjaamalla. Kunnossapitotöihin kuuluvat myös päällysteiden korjaus, liikennemerkkien huolto, ojitus- ja rumputyöt sekä sorateiden pinnantasaus ja pölynsidonta.

Kunnossapidon luokitukset löytyy Espoon karttapalvelusta, jossa voit seurata kunnossapitokaluston toimenpiteitä Espoon katuverkolla viimeisen 36 tunnin ajalta.

Seurattavina toimenpiteinä ovat auraus, liukkauden torjunta ja harjaus. Tiedot päivittyvät julkaisuun joka kolmas tunti klo 7-22. Kyse ei ole siis reaaliaikaisesta tilanteesta. Aineiston päivitysajankohta on ilmaistu kohteiden ominaisuustiedoissa.

Suora linkki palveluun on Katujen kunnossapito kartalla Espoon karttapalvelussa

Tutustu hoidon kiireellisyyskriteereihin täältä.

Omistaja on myös vastuussa puhtaanapidosta

Kiinteistön omistaja on vastuussa kunnossapitotöistä oman tonttinsa ja yleisen kadun rajalla. Voit katsoa videon, jossa kerromme tontinhaltijan ja -omistajan velvollisuuksista katualueilla.