Esimerkki Euroopasta: Raitiotiestä vauhtia kaupunkikehitykseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2018 klo 16.29

Nykyaikaisen raitiotien rakentaminen voi merkitä kaupunkikehitykselle huomattavaa edistysaskelta. Espoossa pidetyssä Suomen raitiotiekaupunkien seminaarissa esimerkkikaupunkina oli sekä kansallisesti että kansainvälisesti onnistuneesta raidehankkeesta palkittu Zaragoza Espanjasta. Pääpuhujana oli Zaragozan raitiotieorganisaation pääjohtaja Ana M. Moreno. Hän totesi esityksessään, että raitiotie muutti kaupungin koko luonteen. 

”Raitiotie on ollut ennen kaikkea asukkaiden menestystarina.”

Raide-Jokeri seminaari

Kestävää kehitystä parhaimmillaan

Ana Morenon mukaan raitiotien rakentaminen Zaragozassa tuki vahvasti kaikkia kestävän kehityksen ulottuvuuksia - ekologisesta sosiaaliseen. Muutokset olivat myönteisiä paitsi asukkaiden, myös monien muiden toimijoiden näkökulmasta. Kaupunkiin rakennettiin uusia katuja, bulevardeja, aukioita ja jalankulkureittejä. Pyörätiet rakennettiin koko raitiotielinjan varrelle. Kaupungin vihreydestä pidettiin huolta istuttamalla jokaista kaadettua puuta kohden kaksi uutta. Raiteet elävöittivät myös kaupallista toimintaa, ja raitiotien varren kaupallisten toimijoiden yhteistoiminta tiivistyi.

Ympäristövaikutukset olivat merkittävät. Liikenteen päästöt vähenivät kaupungin keskustassa 30 % ja koko kaupungissa 15 %. Samalla ilmanlaatu parani. Liityntäpysäköintiratkaisuilla onnistuttiin vähentämään liikennettä kaupungin keskustassa. Tämä puolestaan vähensi liikenneonnettomuuksia.

Zaragozassa raitiotietä käytetään Espanjan kaupungeista eniten. Matkustajia on yli 100 000 työpäivän aikana. Zaragoza on väkiluvultaan Espanjan viidenneksi suurin kaupunki.

Espoosta raitiotiekaupunki

Espoosta tulee raitiotiekaupunki, kun suunnitteilla oleva pikaraitiotie Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja, joka lisää poikittaisen joukkoliikenteen kapasiteettia, luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Raide-Jokeri on paitsi joukkoliikennehanke, vahvasti myös maankäyttöhanke, joka tuo mahdollisuuksia rakentaa huomattavan määrän uusia asuntoja ja lisätä työpaikkoja nopean raideyhteyden varteen. Alustavan arvion mukaan radan rakentaminen alkaa vuonna 2019.

Lisätietoa Raide-Jokerista

Seminaarin tallenne katsottavissa verkossa

Suomen raitiotiekaupunkien seminaari pidettiin Espoossa tiistaina 16.10.2018. Seminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia, nykyaikaisen raitiotieliikenteen kysymyksiä.

Seminaari on katsottavissa kokonaisuudessaan tallenteena verkosta.

Seminaarin esitysmateriaalit