Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.3.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.3.2018 klo 19.28

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Länsimetron jatkeen hankesuunnitelman laajuus-, aikataulu- ja kustannusarviotarkennukset. Tarkennetun aikataulun mukaan luovutus operaattorille tapahtuu vuoden 2023 aikana. Jatkeen tarkennettu kustannusarvio on 1159 miljoonaa euroa, kun se aiemmin vuonna 2012 oli arvioitu 801 miljoonaksi euroksi. Kaupunginhallitus edellyttää, että Länsimetron jatke tulee toteuttaa niin, että Kivenlahden pääteasema mahdollistaa teknisesti jokaisen junavuoron ajamisen Kivenlahteen/Kivenlahdesta.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n lainoille. Taattavien lainojen määrä on enintään 1 032 miljoonaa euroa siten, että summa voi koostua useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä. Laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 valtuuston päätettäväksi. Puheenjohtajan edellisessä kokouksessa tekemä lisäysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle sivistystoimen yleisten palveluverkkoperiaatteiden hyväksymisen vuosille 2020-2030.

Kaupunginhallitus jätti pöydälle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksen hyväksymisen nähtäville. Yleiskaavalla mahdollistetaan noin 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue sijaitsee Espoon keskuksesta Pohjois-Espooseen ja kattaa lähes kolmanneksen koko Espoon pinta-alasta.

Pöydälle jätettiin myös Soukanniemen asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville. Kaava-alue käsittää Soukanniemen ja sen lähisaaret sekä vesialuetta, yhteensä 128 ha suuruisen alueen. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa alueen täydennysrakentaminen ensisijaisesti erillispientaloin. Osin alueelle sallitaan kytketyt pientalot ja pientalomaiset pienkerrostalot.

Vastaus valtuustoaloitteeseen Espoon oman normienpurkuohjelman käynnistämisestä palautettiin.

Vastaus valtuustoaloitteeseen nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa teknistä- ja ympäristötoimea pikaisesti valmistelemaan Tapiolan ja Otaniemen välistä yhteyttä palvelevan Kehä I ylittävän Tapiolantien jatkeena olevan sillan toteuttamisen ja tuomaan asian kaupunginhallituksen päätettäväksi 12.3. kokoukseen.

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esityksen mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja