Espoo tarvitsee pikaisesti investointipäätöksen kaupunkiradan toteuttamisesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.1.2019 klo 18.25

Juna Espoon asemalla

Espoo kasvaa tulevaisuudessa myös keski- ja pohjoisosistaan, mikä edellyttää entistä sujuvampia liikenneyhteyksiä eri puolille pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata. Yksi keskeisimmistä suunnitelmien toteuttamiseen vaikuttavista yhteyksistä on Leppävaarasta Espoon keskukseen suunniteltu kaupunkirata, josta ei ole vielä tehty investointipäätöstä.

Espoon kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 28. tammikuuta MAL 2019 -suunnitelmaa koskevaa lausuntoa, jossa Espoo ottaa kantaa maankäytön, asumisen ja liikenteen seudulliseen kehittämiseen.

Helsingin seudun kytkeminen nopeilla raideyhteyksillä muihin Suomen kaupunkiseutuihin on pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Espoon maankäytön kasvusuuntana on tulevaisuudessa Lohjalle ulottuvan Länsiradan kasvukäytävä, joka on osa Tunnin junan kasvu- ja työssäkäyntivyöhykettä.

Lausunnossaan Espoo muistuttaa, että maankäytön kehittäminen Länsiradan kasvusuunnalla on sidottu radan investointipäätökseen, mutta maankäyttöä pitäisi voida toteuttaa vaiheittain jo ennen radan ja asemien sitovaa toteuttamispäätöstä asemanseutujen ulkopuolella. Espoon kaupunkirata olisi Länsiradan ensimmäinen toteutusvaihe, johon Espoo varautuu budjetissaan valtion rahoituksen varmistuttua. Espoon maankäytön ja liikennejärjestelmän kannalta kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen tai Kauklahteen on erittäin keskeinen hanke.

Esimerkiksi Uudenmaan kaavaratkaisussa koko Histan suunnalla ei voida aloittaa rakentamista ennen sitovaa radan ja asemien toteuttamispäätöstä. Espoo edellyttääkin, että Espoo-Salo-oikorata/Länsirata nostetaan jakson 2030 hankkeisiin suunnitelmassa esitetyn myöhemmän toteuttamisajankohdan sijaan.

Espoo varautuu voimakkaaseen kasvuun kehittämällä metron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan seutuja

Espoo varautuu voimakkaaseen väestönkasvuun investoimalla kaupunkirakenteen ja palvelutilojen kehittämiseen erityisesti metron, Raide-Jokerin ja kaupunkiradan ympärillä. Samanaikaisesti kaupunkirakenne täydentyy kaikkialla Espoossa. MAL-suunnitelma ei kuitenkaan tue riittävästi kaupunkirakennetta tiivistävää ja poikittaisyhteyksiä tukevaa maankäyttöä.

Suunnitelmassa tavoitellaan vähäpäästöistä, houkuttelevaa, elinvoimaista ja hyvinvoivaa seutua, jonka kasvu ohjataan nykyisen yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen kannalta kilpailukykyisille alueille. Siksi liikenneinvestointeihin tulee sisällyttää myös metron kapasiteetin kasvattaminen, mutta kääntöraiteen toteuttaminen Matinkylään ei ole mahdollista, sillä se haittaa metron käynnissä olevaa rakentamista.

Suunnitelma valmistellaan lausuntokierroksen pohjalta kevään aikana, ja sen jälkeen neuvotellaan MAL-sopimus vuosille 2020–2023 valtion, seudun kuntien ja HSL:n kesken. Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullisessa suunnitelmassa kuvataan, miten Helsingin seutua pitäisi kehittää vuosina 2019–2050.

Kaupunginhallituksen esityslista 28.1.2019
Espoon lausunto koskien MAL 2019 -suunnitelmaa

Kuva: Patrik Fagerström