Kaupunkirata

Espoon lähiliikenne paranee, kun kaupunkiradan suunnitellaan valmistuvan vuosien 2018–2025 välillä. Kyseessä on uuden raideparin rakentaminen Leppävaarasta vähintään Espoon keskukseen ja pisimmillään Kauklahteen saakka. Radan lopullisesta pituudesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta ovat pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen käytössä, kun taas kaksi pohjoisinta palvelevat pääasiassa kaukoliikenteen junia. Uusi raidepari mahdollistaa lähi- ja kaukoliikenteen junatarjonnan lisäämisen sekä junaliikenteen täsmällisyyden parantamisen.

Kaupunkiradan suunnitelmaan liittyy myös asemien seutujen parantaminen. Kaupunkiradalle on suunniteltu oma ilmeensä, jota uusittujen laiturikatosten muodot ja värit mukailevat.  Ratarakentamisen yhteydessä Espoon kaupunki toteuttaa myös erillisiä katu- ja siltahankkeita, jotta liityntäliikenne junille sujuisi entistä paremmin. Myös liityntäpysäköintiä kehitetään niin autojen kuin polkupyörien osalta.

Kaupunkiradan pohjoispuolella tulevat kulkemaan koko sen pituudelta pyöräilyn laatureitti ja jalankulkuyhteys. Tällä hetkellä laatureitti yltää Helsingistä Leppävaaraan saakka, josta sitä jatketaan yhtä matkaa uusien raiteiden kanssa. Suunnitelmat laatureitistä ovat olemassa Kauklahteen saakka. Laatureitin lopullinen pituus riippuu kaupunkiradan pituudesta.

Ratasuunnitelma on tällä hetkellä hallinnollisessa käsittelyssä, minkä jälkeen voidaan päättää lopullisesti sen toteuttamisesta. Toteutuspäätöksen jälkeen hanke jatkuu rakentamissuunnitelmalla ja viimein rakentamisella, joka kestää noin 3-5 vuotta. Käyttöönoton arvioidaan olevan mahdollista vuosien 2018–2025 välillä.

Lisää tietoa hankkeesta Liikenneviraston sivuilla.