Kaupunkirata

Maan hallitus päätti kesäkuussa 2020 Espoon kaupunkiradan rakentamisesta ja osallistumisesta Turun ratapiha -hankkeeseen. Kaupunkirata ja Turun ratapihahanke ovat ensimmäiset vaiheet uuden nopean raideyhteyden rakentamiseksi Helsingin ja Turun välille.

Kaupunkirata parantaa uudistuvan Espoon keskuksen ja voimakkaasti kasvavan Leppävaaran joukkoliikenneyhteyksiä entisestään tukien myös Keran alueen muutosta. Rata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen sekä Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. Käytännössä kaupunkirata muodostuu Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennettavista kahdesta lisäraiteesta. Tällöin kaksi raidetta on kaukoliikenteen ja nopean lähiliikenteen käytössä ja kaksi tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä.

Kaupunkiradan toteuttaminen edistää merkittävästi Espoon viiden kaupunkikeskuksen kestävää kehittämistä ja on tärkeä etappi matkalla kohti päästötöntä liikkumista.

Kaupunkirata on myös edellytys nk. Turun tunnin junalle. Tunnin juna on merkittävä kasvu- ja ilmastoinvestointi. Se kasvattaa talouden tuottavuutta parantamalla työvoiman liikkuvuutta sekä vahvistamalla yritysten ja tiedeyhteisöjen välisiä yhteyksiä. Arvioiden mukaan hanke sysää liikkeelle kymmenien miljardien lisäinvestoinnit, kuten kymmenien tuhansien uusien asuntojen rakentamisen.

Valmistuessaan nopea ratayhteys Helsingin ja Turun välillä luo yhtenäisen 1,5 miljoonan ihmisen työssäkäyntialueen.

Lisätietoa tunnin junasta: tunninjuna.fi

Lisätietoja ratahankkeista:
Helsinki–Turku
Espoo–Salo-oikorata
Espoon kaupunkirata

EU-rahoituksen tunnus

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Espoon kaupunki, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.