Henkilövahinko-onnettomuudet taajama-alueilla vuosina 2015-2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.4.2021 klo 9.00

Espoossa on tehty selvitys taajama-alueiden nopeusrajoitusjärjestelmistä Suomessa ja yhdeksässä kaupungissa. Muuttujana on henkilövahinko-onnettomuudet nopeusrajoitusluokittain.

Selvityksen lähtökohtana oli verrata erilaisia nopeusrajoituskäytäntöjä Suomessa ja yli 100 000 asukkaan kaupungeissa. Selvityksen onnettomuusaineistona on poliisin kirjaamat liikenneonnettomuudet vuosina 2015-2019. Toinen merkittävä tietolähde on kaupunkien kirjaamat nopeusrajoitukset Digi-road aineistoon. Näin päästään tarkastelemaan henkilövahinko-onnettomuuksien jakaumia mm. kilometriä kohden.

Nopeusrajoituspolitiikat poikkeavat eri kaupungeissa eri aikoina

Kaupunkien valitsemat nopeusrajoituspolitiikat poikkeavat toisistaan selvästi. Espoossa taajama-alueiden henkilövahinko-onnettomuudet keskusta-alueilla ovat vertailun alhaisimmat tarkasteluvuosina 2015-2019.

Espoossa on rakennettu asukaslähtöistä hajautettua kaupunkirakennetta 1960-luvulta alkaen. Liikennemäärät eivät ole suuria ja sekä kunnalliset että kaupalliset palvelut ovat lähellä.

Merkittävä asia on Helsingin, Turun ja Oulun kaupungeissa vuonna 2020 aloitettu 30 km/h -nopeusrajoitusten merkitseminen keskusta-alueille. Espoossa 30 km/h -rajoitukset asuinalueella ovat olleet vallitsevana käytäntönä 2000-luvun alusta alkaen. Muutoksen perustana on Eero Pasasen vuonna 1991 valmistunut väitöskirja ajonopeuden vaikutuksesta jalankulkijan kuoleman todennäköisyyteen. Pasasen 1970-luvun ajoneuvokanta on päivitetty vuoden 2009 autojen muotoilua vastaavaksi, mikä osaltaan keventää jalankulkijan loukkaantumisastetta taajamanopeuksilla. Alkuperäisessä aineistossa ajoneuvot olivat 1970-luvun autoja tylppine ja leikkaavine muotoineen. 

Vuonna 2020 myös pienissä taajamissa, kuten Someron keskustassa, nopeusrajoitus on laskettu tasolle 30 km/h.  Myös muissa Kanta-Hämeen kunnissa on muutos alkanut.

Lisätietoja:

Tuomo Saarinen, tutkija
Puhelin 041 517 1948

Raportti: Henkilövahingot taajama-alueella 2015-2019 (pdf, 109 Kt) (ei saavutettava)
Liite 1: Liikenneonnettomuuksien uhrimäärä suhteutettuna väestömäärään 2015-2019 (pdf, 1343 Kt) (ei saavutettava)
Liite 2: Liikenneonnettomuudet taajamissa 30km/h-rajoitusalueilla (pdf, 1042 Kt) (ei saavutettava)
Liite 3: Liikenneonnettomuudet taajamissa 40km/h-rajoitusalueilla (pdf, 1085 Kt) (ei saavutettava)
Liite 4: Liikenneonnettomuudet taajamissa 50km/h-rajoitusalueilla (pdf, 1232 Kt) (ei saavutettava)
Liite 5: Digiroad-aineisto (pdf, 97 Kt) (ei saavutettava)
Liite 6: Nopeusrajoitusten yhteisjakaumat (pdf, 387 Kt)(ei saavutettava)
Liite 7 Liikenneonnettomuudet taajamissa 60km/h-rajoitusalueilla (pdf, 6297 Kt) (ei saavutettava)