Espoonväylän levennys valmistui

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.11.2018 klo 13.49

Valmistunut Espoonväylä

Espoonväylän remontti Kehä III:n ja Espoonjoen välillä on valmistunut aikataulussa. Katu levennettiin kaksikaistaiseksi kumpaankin suuntaan, minkä lisäksi sen itäpuolelle rakennettiin uusi jalankulku- ja pyörätie.

Levennyksen ansiosta liikenne sujuvoituu Espoonväylällä, joka on Espoon katuverkon liikennöidyin pohjois-eteläsuuntainen pääkatuyhteys. Sitä käyttää noin 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Espoonväylä on lisäksi tärkeä joukkoliikennereitti ja toimii erikoiskuljetusreittinä.

Remontin myötä maisema alueella on entistä katumaisempi. Tärkeät pitkät näkymät Espoonjokilaaksoon ovat kuitenkin säilyneet ennallaan. Kadun keskikaista sai somisteekseen seppelvarpua, keltavuohenkuusaamaa ja koivuangervoja. Jalankulku- ja pyöräteiden sekä ajoradan väliin istutettiin nurmikkokaista ja puurivistö. Osa puista istutetaan keväällä.

Meluesteissä Espoon keskuksen historiaa

Alueen asukkaiden elinympäristö hiljenee uuden meluesteen ansiosta. Espoonväylän molemmin puolin kohoavat nyt noin kilometrin matkalla nelimetriset melulta suojaavat aidat, jotka on rakennettu pääosin puusta.

Meluaidassa käytetyt harmaan ja harmaanruskean eri värisävyt liittyvät alueen rakennusmateriaaleihin kuten tervaan, takorautaan ja vanhojen rakennusten kattoihin. Osa aitaelementeistä on korvattu graafisella betonilla, jonka kuva-aiheet esittelevät Espoon keskuksen historiaa. Valokuvat ovat Espoon kaupunginmuseon arkistosta.

Lähivuosina on tarkoitus jatkaa Espoonväylän rakentamista urakan päättymiskohdasta Kirkkojärventien risteykseen saakka sekä myös etelämpänä Eestinmalmin alueella välillä Finnoonlaaksontie–Puolarintie.

Espoonväylän rakentaminen alkoi kesällä 2017. Urakoitsijana toimi YIT Infra Oy.

Valokuva meluaidassa