Yhteystiedot

Postiosoite:
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö
PL 43 (Kirkkojärventie 6 B)
02070 ESPOON KAUPUNKI

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@espoo.fi

Asiakaspalvelu
p. 09 816 25000
Virastopiha 2 C, 1. krs

Yleiskaavoituksen johto
yleiskaavapäällikkö Essi Leino p. 046 877 1911
suunnittelupäällikkö Kristiina Rinkinen p. 040 554 7297
tutkimuspäällikkö Ritva Helminen-Halkola p. 043 825 5223

Yleiskaavat

Tietoa yleiskaavoista ja suunnittelutarveratkaisuista/poikkeamispäätöksistä
yleiskaavateknikko Anne Pitkänen p. 043 825 0559

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
yleiskaavapäällikkö Essi Leino p. 046 877 1911
yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka p. 043 825 5230
ts. yleiskaavasuunnittelija Minna Hietanen p.  043 825 3907 

Finnoon osayleiskaava,  Finnoonsataman osayleiskaava
suunnittelupäällikkö  Kristiina Rinkinen p. 040 554 7297

Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava
arkkitehti Anu Ylitalo p. 043 825 4410

Keran osayleiskaava
suunnittelupäällikkö Kristiina Rinkinen p. 040 554 7297

Kivenlahden osayleiskaava
suunnittelupäällikkö Kristiina Rinkinen p. 040 554 7297

Saariston osayleiskaava
arkkitehti Paula Kangasperko p. 043 824 5357
yleiskaavateknikko Anne Pitkänen p. 043 825 0559

Alueen yleissuunnittelun yhteyshenkilö

Leppävaara
suunnittelupäällikkö Kristiina Rinkinen p. 040 554 7297

Tapiola
arkkitehti Asta Tirkkonen p. 043 825 5228
yleiskaavasuunnittelija Suvi Jousmäki p. 043 825 5229                                                                

Matinkylä
yleiskaavasuunnittelija Heini-Sofia Iho p. 043 825 5233
yleiskaavasuunnittelija Suvi Jousmäki p. 043 825 5229                                                

Espoonlahti, Kauklahti
arkkitehti Anu Ylitalo p. 043 825 4410
yleiskaavasuunnittelija Suvi Jousmäki p. 043 825 5229

Vanha-Espoo
arkkitehti Mika Heikkilä p. 046 877 2212

Pohjois-Espoo
yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka p. 043 825 5230

Saaristo
arkkitehti Paula Kangasperko p. 043 824 5357

Yleissuunnittelun tutkimukset ja selvitykset

tutkimuspäällikkö Ritva Helminen-Halkola p. 043 825 5223

Elinkeino
erikoissuunnittelija Sanna Jaatinen p. 043 825 5225

Luonnonympäristö
erikoissuunnittelija Tanja Hämäläinen p. 043 825 5224
ts. yleiskaavasuunnittelija Silja Aalto p. 043 825 5227

Maisemansuunnittelu
maisema-arkkitehti Heidi Ahlgren p.  043 825 6439 

Palvelut
tutkija Laura Malm-Grönroos p. 043 825 5231

Yhdyskuntatekniikka, kaavatalous, energia
erikoissuunnittelija (kaavatalous) Paula Jääskeläinen p. 043 825 5234
yleiskaavainsinööri Paula Kuusisto-Hjort p. 043 825 5235
energiainsinööri Mika Huttunen p. 043 825 3492

Yleiskaavamateriaali

suunnitteluinsinööri Seija Jernfors p. 043 825 5226
suunnitteluavustaja Mirella Seppä p. 050 554 7576
suunnitteluavustaja Tuulikki Sundman p. 043 825 5232