Skataholmen, Svartholmen, Braskarna osayleiskaava, 450200

Skataholmen-Svartholmen-Braskarna osayleiskaava  tuli lainvoimaiseksi vuonna 2007.

Tutustu kaavakarttaan ja määräysosaan täältä.

Kaavakartta määräyksineen on alkuperäisenä ainoastaan paperisena versiona, se ei ole tehty koneella. Kartta on skannattu, jotta siihen pystyy koneelta tutustumaan.

Huom! Kaavaselostus on monisivuinen paperinen opus, johon voi tutustua ainoastaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa.