Henttaan osayleiskaava, 830200

Henttaan osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi vuonna. 1991.

Tutustu kaavakarttaan tästä

Kaavakartta määräyksineen on alkuperäisenä ainoastaan paperisena versiona, se ei ole tehty koneella. Kartta on skannattu, jotta siihen pystyy koneelta tutustumaan.

Huom! Kaavaselostus on monisivuinen paperinen opus, johon voi tutustua ainoastaan kaupunkisuunnittelukeskuksessa.