Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa II,

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa II käsittää kaupungin pohjoisimmat osat, mm. Nuuksion. Kaavan päätarkoituksena on alueen luonnonarvojen turvaaminen.

Kaava-alueen pinta-alasta puolet on virkistysalueita ja vajaa viidesosa luonnonsuojelualueita.

Ympäristöministeriö (YM) vahvisti kaavan 11.1.1999. Vahvistamatta jätettiin kaksi pientä loma-asuntoalueen osaa. Alueet kuuluvat tiloihin, jotka valtio on hankkinut Nuuksion kansallispuistoa varten.

Kaava sai lainvoiman 10.4.2001 lukuunottamatta suojelu- ja virkistysalueita SL1, SL3 ja V1 Vällskog Övergårdin tilalla.  Niiden alueiden osalta korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi yleiskaavan.

Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh.  09 816 25500