Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I käsittää pääosan kaupungin pohjoisista osista, lukuunottamatta Nuuksiota. Eteläisin alue on Espoon keskus. Kaava sai lainvoiman 1997.

Yleiskaavassa osoitetaan monipuolisesti asuin- ja työpaikka-alueita, virkistysalueita ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavoitus ja rakentaminen jatkuvat alueella vilkkaina, etenkin Kehä III:n varressa ja Espoon keskuksen pohjoispuolella.

Histan alue on merkitty kaavassa selvitysalueeksi. Alue sisältyy vireillä olevaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan.

Oikeusvaikutteinen Keskuspuisto II:n osayleiskaava on voimaan tultuaan korvannut Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I niiden alueiden osalta, jotka kuuluvat Keskuspuisto II:n osayleiskaavan aluerajauksen sisälle maankäyttö- ja rakennuslain 42§:n kolmannen momentin mukaisesti. Keskuspuisto II osayleiskaava on tullut voimaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kuulutettaessa 16.8.2006.

Kartta-aineisto, yleiskaavamerkinnät ja -määräykset. Sisältää vuoden 1996 vahvistamispäätöksessä mainitut alueet ja Keskuspuisto II:n osayleiskaavan korvaamat alueet. Virallinen kaavakartta on saatavissa kaupunkimittauksen asiakaspalvelusta. Puh. 09 816 25500

 Kartta  (pdf 12.5 Mt)

 Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset  (pdf 64.7 kB) 

 Vahvistamispäätöksessä 1996 mainitut alueet  (pdf 45.3 kB) 

 Keskuspuisto II:n osayleiskaavan korvaamat alueet  (pdf 2314.2 kB) 

Selostus:

 Selostus  (pdf 280.2 kB)  27.02.2006
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen suunnitelmia ja ohjelmia A 18:1994