Voimassa olevat yleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Suurimmassa osassa Espoota on voimassa lainvoimainen yleiskaava. Lainvoimaisia yleiskaavoja ovat Espoon eteläosien yleiskaava (lainv. 2010), Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I (lainv. 1997) ja osa II (lainv. 2001).

Niillä osin, missä lainvoimaista yleiskaavaa ei ole, ohjaa asemakaavoitusta seuraavat osayleiskaavat:

- Keskuspuisto I osayleiskaava (lainv. 1999)

- Keskuspuisto II osayleiskaava (lainv. 2006)

- Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaava (lainv. 1989)

- Henttaan osayleiskaava (lainv. 1991)

- Skataholmen-Svartholmen-Braskarna osayleiskaava (lainv. 2007)

- Blominmäen osayleiskaava (lainv. 2015)

- Finnoon osayleiskaava (lainv. 2018)

- Keran osayleiskaava (lainv. 2018)

- Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava (lainv. 2019)
 

Maakuntakaava ohjaa niiden alueiden asemakaavoitusta, jotka eivät sisälly lainvoimaisiin yleis- ja osayleiskaavoihin. Parhaillaan tekeillä olevat osayleiskaavahankkeet löytyvät Vireillä olevat yleiskaavat -sivulta.