Stora Bodö - Lilla Bodö, 450400

Osayleiskaavalla mahdollistetaan Stora Bodön saareen pohjoisosan lisärakentaminen loma-asumista varten. Stora Bodön saaren eteläosa kaavoitetaan luonnonsuojelualueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Lilla Bodö puolestaan kaavoitetaan palvelurakennusten ja pienvenesataman alueeksi.

Tavoitteena on laatia osayleiskaava Soukanniemi-Suvisaariston osayleiskaavassa vahvistamatta jääneille alueille. Osa-yleiskaava jakautui luonnosvaiheen jälkeen kahteen osaan. Toisesta osasta tuli Stora-Bodö - Lilla Bodö. Nämä saaret sijaitsevat suunnittelualueen itä-puolella. Toisesta osasta tuli Bergö osayleiskaava suunnittelualueen länsi-puolinen osa.

Yleiskaavaehdotus nähtävillä 18.4.-18.5.2017

Tutustu kaavehdotukseen sivulla:
Kaavaehdotus

Yleiskaavoituksen kulku