Saariston osayleiskaava, 830500

Saariston osayleiskaavasta järjestettiin kaksi erillistä tiedotus- ja keskustelutilaisuutta 12.1. ja 14.1.2016.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 21.12.2015–25.1.2016.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen kaavaluonnoksesta.

yleiskaavan kulku luonnos

MItä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat yleiskaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.