Huvila meren rannalla Espoossa Bergössä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.2.2017 klo 10.17

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Bergön ja Stora Bodö - Lilla Bodön osayleiskaavaehdotuksia 2.3.2017. Ehdotusvaiheessa osayleiskaava on jaettu kahteen osaan: Bergö ja Stora Bodö - Lilla Bodö, jotka käsitellään kumpikin omana päätösasianaan lautakunnassa.

Bergö saa uusia asukkaita 

Bergö on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa väljästi rakennettua omakotitalo- ja loma-asuntoaluetta. Tällä hetkellä siellä on noin 30 kiinteistöä, joilla sijaitsee kolme ympärivuotista asuntoa ja 17 loma-asuntoa.  Osa olemassa olevista rakennuksista edustaa 1900-luvun alun Suvisaariston alkuperäistä huvilakulttuuria, ja yhdeksän rakennusta onkin kaavassa suojeltu.

Osayleiskaavassa suunnitellaan Bergöhön uutta pysyvää asutusta.  Kaavassa on yhteensä noin 50 rakennuspaikkaa ympärivuotisille asuinnoille ja neljä loma-asunnoille. Näin ollen Bergöhön voisi muuttaa noin 200 uutta asukasta. 

Suunnittelualueella on monipuolisia luonto- ja muita ympäristöarvoja. Suunnittelualueeseen kuuluu alueita myös Suvisaariston Bergö-Ramsön metsäalueen luonnonsuojelualueesta ja Ramsösundin luonnonsuojelualueesta.

Bergöntieltä meren rantaan

Bergön nykyiset tiet säilyvät. Uusia osayleiskaavan mukaisia tieyhteyksiä ovat Solvikudden, Bergönpolku ja Stakavikintie.

Osayleiskaavaehdotukseen on Bergön alueelle merkitty kaksi kapeata virkistysaluetta, jotka molemmat mahdollistavat yleisen pääsyn Bergöntieltä meren rantaan. Solvikuddenin jatkeena oleva virkistysalue jatkuu rantaan asti. Lisäksi Bergön alueen keskellä on Bergöntieltä rantaan johtava Bergönpolku.

Vesiosuuskunta ja teiden kunnossapitoa

Bergö kuuluu Suvisaariston vesiosuuskunnan vesihuoltoverkkoon, joka on liitetty Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY:n) verkkoon.  Osayleiskaava-alueella kaupungilla ei ole velvollisuutta rakentaa eikä ylläpitää teitä, siltoja eikä kunnallistekniikkaa. Näistä vastaavat tiekunnat sekä vesihuollon osalta Suvisaariston vesiosuuskunta. Osayleiskaavassa mahdollistetaan asianmukainen vesihuolto, muttei ohjata vesihuoltoverkon rakentamista.

Saaristoluonnossa retkeillään

Bergön ja Flakaholmin länsipuolella on seitsemän pientä saarta ja luotoa ja Flakaholmin itäpuolella yksi saari. Yksi Flakaholmin länsipuolinen saari on Espoon eteläosien yleiskaavassa merkitty pientaloalueeksi ja kaksi loma-asuntoalueeksi. Osayleiskaavaehdotuksessa kaikki nämä kahdeksan pientä saarta ja luotoa sekä Bergön länsikärki kaavoitetaan lähivirkistysalueeksi niiden pienen koon ja alavan maan takia.

Höyrylaivalla Kauppatorilta Espooseen

Bergön ja Stora Bodö - Lilla Bodö kuuluvat Espoon Suvisaaristoon, joka on tunnettu monipuolisesta saaristoluonnostaan sekä 1800- ja 1900-luvun vaihteen kesähuvila-asutuksestaan. Kesähuvilat rakennettiin saaristoon, jonne pääsi vuosisadan vaihteessa höyrylaivoilla Helsingin Kauppatorilta. Suvisaaristo on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä, ja sen arvokkaat kesähuvilat suojellaan.

Stora Bodö - Lilla Bodö

Suvisaariston kaakkoispuolella sijaitsevan Stora Bodön saaren pohjoisosaan suunnitellaan uusia loma-asuntoja. Saaren lounaisosa kaavoitetaan luonnonsuojelualueeksi. 

Alueen olemassa olevista rakennuksista seitsemän suojellaan. Stora Bodöhön voi kaavan toteutuessa rakentaa seitsemän uutta lomarakennusta nykyistä loma-asutusta täydentämään.

Kaavaluonnoksesta saadun palautteen ja ympäristövaikutusten arvioinnin (Ramboll Finland Oy) perusteella Stora Bodö - Lilla Bodön yleiskaavan suunnittelussa on luovuttu sillan rakentamisesta ja Stora Bodön ympärivuotisesta asumisesta.

Lilla Bodö on Espoon kaupungin omistuksessa olevaa pienvenesatama-aluetta. Ehdotuksen mukaan sinne voisi rakentaa kaksi uutta rakennusta, jotka tukevat olemassa olevaa veneily-, kalastus- ja virkistystoimintaa.


Bergö osayleiskaava
Stora Bodö - Lilla Bodö

Lisätiedot:

Aluearkkitehti Christian Ollus 050 553 6171
Kaavoitusinsinööri Matias Kallio 043 825 4590