Saariston osayleiskaava, 830500

Ilmakuva/Saariston osayleiskaava

Kaavan alueiksi on rajattu kaikki ne saariston alueet, joilla ei ole voimassa tarkempaa rakentamista ohjaavaa osayleiskaavaa. Kaavan tavoitteena on saada saaristoon yhtenäiset periaatteet lomarakentamista varten, siten että yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena

Alueen kokonaispinta-ala on noin 3000 hehtaaria, josta maapinta-alaa on noin 505 hehtaaria.

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 21.12.2015-25.1.2016

Tutustu kaavaluonnokseen sivulla:
Kaavaluonnos

Yleiskaavoituksen kulku