Kaavaluonnos

Tietoa asukastilaisuuksista löytyy sivulla Osallistuminen.

Osayleiskaava oli nähtävillä 20.4.2020-22.5.2020. Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Kaava-aineisto löytyy tämän sivun alaosasta.
Aineistoon voi tutustua myös Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa sen aukioloaikoina Tekniikantie 15, 2. kerros, Otaniemi puh. 09 8162 5000 (asiakaspalvelu) ja Espoon asiointipisteissä (asiointipisteet).

Yleiskaavoituksen kulku luonnos

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat osayleiskaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta.