Kiviruukin osayleiskaavaan liittyvät selvitykset

2018

Kiviruukin osayleiskaava-alueen lähtötiedot 2018 (pdf, 16061 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, yleiskaavayksikkö 12.12.2018

Kiviruukin alueen liito-oravaselvitys 2018 (pdf, 7699 Kt)
Ympäristösuunnittelu Enviro, Esa Lammi

Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2018 (pdf, 14635 Kt) 
Manninen, E., Koskimies, P., Vasko, V. & Nieminen, M. 2018: Espoon Kiviruukin osayleiskaavaalueen
luontoselvitykset vuonna 2018. – Faunatican raportteja 50/2018. 72 s.