Rakennuskielto Kiviruukin osayleiskaava-alueella

Kivenlahden rakennuskieltoalue

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.9.2016: 


määrää rakennuskiellon Kivenlahden osayleiskaavan alueella, mikä koskee kortteleita 42004 - 42008 sekä 42010 - 42013 yleisine alueineen kaavan laatimista varten viiden vuoden ajaksi 14.9.2021 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla. Kielto ei koske korjausrakentamista, jota koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista. 


samalla kaupunkisuunnittelulautakunta määrää päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n nojalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 14.9.2016 (pdf, 135 Kt)