Luontoselvityksiä Kiviruukin ympäristössä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.4.2018 klo 9.59

Luontoselvityksiä Kiviruukin ympäristössä

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus tekee keväällä ja tulevana kesänä luontoselvitystä Kiviruukin ympäristössä. Selvitys liittyy Kiviruukin osayleiskaavaan

Luontokartoituksessa tutkitaan alueen luonto- ja kasvillisuustyypit, linnusto sekä lepakoiden ja liito-oravien esiintyminen.

Luontokartoittajat tekevät alueella useita kartoituskierroksia, ja osa maastokäynneistä tehdään hyvin aikaisin aamulla tai yöllä.

Yhteyshenkilöt:

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus,

erikoissuunnittelija Tanja Hämäläinen,
tanja.h.hamalainen@espoo.fi
p. 043 825 5224

Liito-oravainventoinnit: Esa Lammi, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy,
esa.lammi@ys-enviro.fi 
p. 0400 200 652

Muut luontoinventoinnit: Marko Nieminen, Faunatica Oy,
marko.nieminen@faunatica.fi
p. 0400 628 328