Finnoonsataman osayleiskaava, 840500

Ilmakuva/Finnoonsataman osayleiskaavaFinnoon alueen kehittämistä on tutkittu vuosien aikana erilaisina kokonaisuuksina. Toiminnallinen ja maankäytöllinen visiotyö laadittiin yhteisesti Finnoon ja Kaitaan alueelle 2011. Finnoonsataman alueen suunnittelusta järjestettiin yleinen kansainvälinen ideakilpailu 2012 ja Finnoonsataman alueen ruoppauksista, täytöistä ja ruoppausmassojen läjityksistä laadittiin YVA-lain mukainen vaikutustenarviointi. Arviointi valmistui 2014. Finnoon alueen osayleiskaavoituksen keskeisenä lähtökohtana on toiminut valtuuston päätös Espoon jätevedenpuhdistamon siirtämisestä Suomenojalta Blominmäkeen. Koko Finnoon kehitysalueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria.

Finnoon alue on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu kahdeksi kaava-alueeksi. Pohjoinen osa säilyttää kaavanimen Finnoo osayleiskaava. Eteläinen osa on nimetty Finnoonsataman osayleiskaavaksi.

Finnoonsataman osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon eteläosien yleiskaavan selvitysalueelle ja mahdollisille yleiskaavan muutoksille. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 119 hehtaaria. Suunnittelualue sisältää Finnoonsataman alueen, Pirisaaren ja Ryssjeholmenin saaren. Finnoon venesatama on Espoon vilkkain ja laajin venesatama, jossa on nykyisin noin 1000 venepaikkaa ja noin 1300 talvisäilytyspaikkaa. Osayleiskaavalla mahdollistetaan kaupunkimaisen ranta-asumisen kehittäminen julkisine kaupunkitiloineen ja satamineen.

Alue on pääosin Espoon kaupungin omistuksessa. Ryssjeholmenin saari on yksityisessä omistuksessa.

Yleiskaavoituksen kulku