Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan liittyvät selvitykset

2020

Ilmastovaikutusten arviointi (pdf, 2218 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2020,
Ramboll Finland Oy 27.8.2020

Tarkistettu Natura-arvio (pdf, 11158 Kt) 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2020,
Sitowise Oy 24.8.2020

Luontovaikutusten arviointi (pdf, 6169 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2020,
Sitowise Oy 24.8.2020

Alustavan yleiskaavaehdotuksen liikennemeluselvitys (pdf, 12081 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2020,
Sitowise Oy 3.9.2019

2019

Yleiskaavatasoinen kulttuuriympäristöselvitys (pdf, 25636 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2019,
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 31.1.2019

Forsbackan ja Mynttilän alueiden maankäytön tarkastelu ja asemapaikkojen vertailu (pdf, 17941 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2019,
Sitowise 8.2.2019

Mökille vai kotiin? – Näkökulmia loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamiselle (pdf, 6070 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2019

Alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi (pdf, 3391 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2019,
Ramboll 12.9.2019

KEKO-Ekotehokkuusarviointi (pdf, 4506 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2019

Kohti kestävyyttä ja resurssitehokkuutta– Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys (pdf, 25005 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2019

Arvio alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 20157 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2019,
Sitowise 29.4.2019

Espoon keskuksen täydennysrakentamisen tarkastelu (pdf, 27463 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/2019, 
A-konsultit Arkkitehtitoimisto 11.3.2019

Hulevesien hallinnan periaatteet (pdf, 4262 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2019,
Sitowise 17.5.2019

Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi (pdf, 4851 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2019, Sitowise 27.9.2019

Ehdotusvaiheen liikenneselvitys (pdf, 19479 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2019, Strafica Oy  25.4.2019

Alustavan yleiskaavaehdotuksen vesistövaikutukset Espoonlahden Natura-alueeseen (pdf, 1750 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2019, Sitowise 25.4.2019 

Luontoselvitys voimassa olevien yleiskaavojen luonnonsuojelualuevarauksille vuonna 2019 (pdf, 26858 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 13/2019, Faunatica 14.10.2019

Hepokorpi luontoselvitys 2019 (pdf, 6363 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2019, Luontotieto Keiron Oy 30.10.2019

Myntinmäki luontoselvitys 2019 (pdf, 10069 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 15/2019, Luontotieto Keiron Oy 30.10.2019

Luontovaikutusten arviointi 2019 (pdf, 5192 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 16/2019, SitoWise 31.10.2019

Näkökulmia kylien ja maaseudun kehittymiseen (pdf, 9590 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 17/2019

Lausunnot ja vastineet (pdf, 5318 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 18/2019

Kooste yleiskaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä (pdf, 12383 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 19/2019

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, Toteuttamisen lähtökohtia ja skenaarioita (pdf, 5013 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 20/2019

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavoituksen vaikutukset maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiin (pdf, 10753 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 21/2019

Espoon siniviherrakenteen – teemakohtainen tarkastelu, viherkudelman osa B (pdf, 6696 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 22/2019

Viherteeman leikekirja (pdf, 14518 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 23/2019


2018

Resurssitehokkuus yleiskaavoituksessa ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa (pdf, 7471 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2018

Espoon pohjois- ja keskiosien kaupan selvitys 8.12.2018 (pdf, 9328 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2018

Arkeologinen esiselvitys 2018 (pdf, 7527 Kt)
Arkeologinen esiselvitys liitteet 1-8 (pdf, 9867 Kt)
Arkeologinen esiselvitys liitteet 9-24 (pdf, 29875 Kt)
Arkeologinen esiselvitys liite, kohdekuvaukset s.1-224 (pdf, 32165 Kt)
Arkeologinen esiselvitys liite, kohdekuvaukset s.225-468 (pdf, 25097 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2018, Museovirasto 17.12.2018


2017

Loma-asuminen (pdf, 2281 Kt)
Espoon kaupunki, 1.11.2017

Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (pdf, 7481 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2017

Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (pdf, 7181 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 13/2017

Pitkäjärven pikaraitiotiesilta - esisuunnitelma (pdf, 8621 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2017

Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakorven alueella (pdf, 3811 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2017

Kulttuuriympäristöt (pdf, 3810 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2017

Alustava esisuunnitelma - Pikaraitiotie Leppävaara-Kalajärvi (pdf, 9717 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2017

Viiskorpi Kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu (pdf, 3981 Kt)
Espoon kaupunki, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll, 23.10.2017

Hista Kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu (pdf, 4080 Kt)
Espoon kaupunki, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll, 23.10.2017

Espoon keskuksen kehittämismahdollisuuksia (pdf, 2431 Kt)
Espoon kaupunki, 19.10.2017

Mynttilän viitesuunnitelma (pdf, 8024 Kt)
Espoon kaupunki, Tengbom Oy, 17.10.2017

Kalajärven viitesuunnitelma (pdf, 9034 Kt)
Espoon kaupunki, Tengbom Oy, 17.10.2017

Kylät (pdf, 1036 Kt)
Espoon kaupunki, 13.10.2017

Ämmässuon-Kulmakorven alue -nykyiset toiminnot ja suunnittelilla olevat hankkeet (pdf, 1416 Kt)
Espoon kaupunki, 2.10.2017

Massojenhallinnan esiselvitys (pdf, 4767 Kt)
Espoon kaupunki, SITO, 13.6.2017

Reitit, raitit ja polut - asukaskyselyn tuloksia 2016 (pdf, 3662 Kt)
Espoon kaupunki

Alustava arvio vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 7757 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/17

Alustavan yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi (pdf, 6010 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2017

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia (pdf, 1509 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2017

Aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 5118 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2017

Maankäyttötarkastelu. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 2160 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2017

Rakennemallitarkastelu ja vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 918 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2017

Espoon tiestön historia. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä. A (pdf, 7338 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017A

Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä. B (pdf, 9240 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017


2016

Luonnosvaiheen liikenneverkkoselvitys. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 4960 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2016

Ekologisten yhteyksien selvitys 2016 Espoonkartanon-Gumbölen alueella (pdf, 7543 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2016

Luontoselvitys 2016 Mynttilä-Järvikylä alueella (pdf, 3612 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2016

Paikan henki ja tarinat - asukaskyselyn tuloksia 2015 (pdf, 4041 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2016


2015

Visio 2050 - Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

pdf-tiedoistoina

digiversiona


2014

Vuoden 2013 asukaskyselyn tuloksia Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava-alueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua (pdf, 1408 Kt)