Rakennuskiellot Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella

Rakennuskiellon kumoaminen 

Kaupunkisuunnittelulautakunta kumosi 25.5.2016 rakennuskiellot rakennuskieltokartan tunnuksilla 108 (Gobbacka ja Viiskorpi) ja 109 (Kalajärvi II).

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoitteen määrääminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta määräsi 25.5.2016 rakennuskiellon ja toimenpiderajoitteen osalle Viiskorven, Gobbackan, Perusmäen ja Kalajärven alueita Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laatimista varten viiden vuoden ajaksi 25.5.2021 saakka. Kieltoalue tullaan merkitsemään rakennuskieltokarttaan tunnuksella 123. 

Kielto ei koske jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvien talousrakennusten rakentamista, rakennusten korjaamista tai asuinrakennusten vähäistä laajennusta, jota koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista.

Rakennuskielto 25.5.2016

Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen

Kaupunkisuunnittelulautakunta määräsi 8.6.2016 rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen osalle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan aluetta kaavan laatimista varten viiden vuoden ajaksi 8.6.2021 saakka. Kieltoalue sijaitsee Ämmässuon eteläpuolella ja Espoon kartanon pohjoispuolella rajautuen lounaassa Loojärveen ja Kirkkonummen kuntaan.  Alue tullaan merkitsemään rakennuskieltokarttaan tunnuksella 125.  

Kielto ei koske jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvien talousrakennusten rakentamista, rakennusten korjaamista tai asuinrakennusten vähäistä laajennusta, joita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista.

Rakennuskielto 8.6.2016