Osallistuminen

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan valmistelussa on tehty yhteistyötä asukkaiden kanssa. Alkuvaiheessa asukkaat osallistuivat alueen visiointiin. Luonnosvaiheen asukastilaisuuksissa saatu palaute ja asukkaiden jättämät mielipiteet on huomioitu kaavaehdotuksen valmistelussa.  

Ehdotusvaiheessa järjestetään kolme asukastilaisuutta. Asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus jättää ehdotuksesta muistutus.  

Asukastilaisuudet toteutetaan etätilaisuuksina 

Koronapandemian vuoksi yleiskaavan asukastilaisuudet toteutetaan etälähetyksinä, joita voi seurata verkossa. Verkkolähetykset tallennetaan ja julkaistaan tilaisuuden jälkeen hankkeen verkkosivuilla.  

Päätilaisuuden tallenne on katsottavissa nähtävilläoloajan loppuun asti. Kahden muun tilaisuuden tallenteita ei tekstitetä, joten ne voivat olla esillä verkkosivustolla vain kahden viikon ajan saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.  

Asukkailla on mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä käsiteltäväksi tilaisuuksissa. Lähetä kysymyksesi tällä lomakkeella. Tilaisuuden aikana kysymyksiä ja kommentteja voi jättää lähetyksen viestipalstalla.Tilaisuuksissa käsitellään yleisesti kiinnostavia kysymyksiä, ja omiin kiinteistöihin liittyvissä asioissa kannattaa olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme.

Päätilaisuus 17.9. klo 17−21  

Katso tilaisuuden tallenne. Voit siirtyä haluamaasi kohtaan tilaisuutta tallenteen oikeassa reunassa olevien linkkien kautta. Tekstin saat päälle, kun käynnistät videon ja painat alaoikealta olevasta Tekstitykset-napista.

Lataa asukastilaisuuden diaesitys (pdf, 14311 Kt)

Ohjelmassa esitellään yleiskaava kokonaisuutena sekä eri teemojen näkökulmasta sekä käsitellään Espoon keskuksen kysymyksiä.

Tilaisuuden alustava aikataulu 

  • Klo 17.00 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava 
  • Klo 18.40 Asuminen ja keskusverkko 
  • klo 19.00 Elinkeinot, työpaikat ja tekninen huolto 
  • klo 19.20 Luonto, virkistys ja kulttuuriympäristöt 
  • Klo 19.50 Liikenne 
  • klo 20.10 Espoon keskus ja lähialueet 
  • klo 20.30 Tilaisuuden yhteenveto 

Asukastilaisuus 21.9. klo 18−19.30 

Lataa asukastilaisuuden diaesitys (pdf, 10085 Kt)

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden kysymyksiä ja kommentteja Kalajärven, Viiskorven ja Pohjois-Espoon alueella.   

Asukastilaisuus 24.9. klo 18−19.30 

Lataa asukastilaisuuden diaesitys (pdf, 9254 Kt)

Tarvitsetko apua? Tutustu osallistujan ohjeeseen (pdf, 287 Kt)

Tilaisuudessa käsitellään asukkaiden kysymyksiä ja kommentteja Nupurin, Histan, Myntinmäen ja Vanhan Espoon alueella.  

Lisätietoa maanomistajille suojelualueista

Kaavaehdotuksessa on osoitettu uusia suojelualueita. Ohessa on tietopaketti maanomistajille, joita suojelualueet koskevat.
Tietopaketti maanomistajille (pdf, 168 Kt)
Kartta suojelualueista (pdf, 18759 Kt)

Vuorovaikutus ja osallistuminen valmistelun aiemmissa vaiheissa 

Vuonna 2014 ja 2015 alueen tulevaisuutta visioitiin yhdessä työpajoissa ja tehtiin yhteistyötä asukkaiden kanssa sekä kerättiin kaava-alueen lähtötietoja. Visiovaiheessa tuotettu aineisto on koottu Visio 2050 -raporttiin. Asukaskyselyissä 2015 ja 2016 asukkaat toivat esille muun muassa tärkeitä paikkoja ja reittejä sekä palvelutarpeita. Kahdesta asukaskyselystä on koostettu raportit,  Paikan henki ja tarinat sekä Reitit, raitit ja polut 

Asukastilaisuuksia on pidetty kaavan luonnosvaiheessa vuosina 2016-2018. Asukkaat jättivät kaavaluonnoksesta mielipiteitä, jotka on käsitelty kaavaehdotuksen valmistelussa. Yleiskaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä on tehty koosteraportti , josta löytyy alueittain koottuja vastauksia mielipiteisiin. 

Kaavaluonnos

2018

Asukastilaisuus 5.4.2018 (Espoon keskus) (pdf, 297 Kt)

Asukastilaisuus 12.4.2018 (Honkamaja) (pdf, 324 Kt)

Asukastilaisuuden 12.4.2018 esitys Kulttuuriympäristöjen huomioiminen kyläalueilla (pdf, 1376 Kt)

Asukastilaisuus 17.4.2018 (Kalajärvi) (pdf, 338 Kt)

Asukastilaisuuden 17.4.2018 HSL:n esitys (pdf, 585 Kt)

Asukastilaisuuksissa huhtikuussa 2018 kaavaluonnoksen esittelyaineistot (pdf, 8459 Kt)

Tiedotustilaisuus 2.10.2018 (pdf, 6852 Kt)

Video, tiedotustilaisuus 2.10.2018

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 2.10.2018 kooste (pdf, 16 Kt)

2017

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 30.3.2017 yhteenveto (pdf, 32 Kt)

Asukastilaisuudessa 30.3.2017 esitettyä materiaalia (pdf, 7057 Kt)

2016

Muistio 8.2.2016 (pdf, 26 Kt)

Muistio 11.2.2016 (pdf, 28 Kt)

Asukastilaisuuksissa esitettyä materiaalia (pdf, 1402 Kt)

Keskustelutilaisuuden 7.9.2016 yhteenveto (pdf, 14010 Kt)

Visio

Asukasyhdistysten visiotyöpajan muistio 28.8.2014 (pdf, 48 Kt)

Asukkaiden visiotyöpajan kommentit 28.10.2014 (pdf, 49 Kt)

Asukkaiden visiotyöpajan kuvakommentit 28.10.2014 (pdf, 2164 Kt)

Asukaskyselyt


Vuoden 2015 Paikan henki ja tarinat asukaskyselyn tuloksia. (pdf, 4041 Kt)

Vuoden 2013 asukaskyselyn tuloksia Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava-alueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua (pdf, 1408 Kt)