Kaavaluonnos

Yleiskaavaluonnos (MRA 30§) oli nähtävillä 3.4.–3.5.2018.
Yleiskaavaluonnoksesta järjestettiin kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta (5.4, 12.4 ja 17.4.2018).

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen kaavaluonnoksesta

luonnos_L500

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat yleiskaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.