Kaavaehdotus

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.5.2020 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksen nähtäville. Kaavan materiaalia on päivitetty kaupunginhallituksen päätösten 18.5.2020 ja 25.5.2020 mukaisesti.

Nähtävilläolo

Virallisesta nähtävilläolosta on kuulutus 2.9.2020 Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa sekä Espoon verkkosivuilla. Alueen asukasfoorumeille ja -yhdistyksille kerrotaan nähtävilläolosta ja asukastilaisuuksista myös sähköpostitse. Lisäksi tiedotetaan Espoon some-kanavilla.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. – 20.10.2020. Sinä aikana asukkaat ja muut osalliset voivat tehdä siitä muistutuksia. Muistutuksella voi esittää näkemyksensä yleiskaavaehdotuksesta.

Nähtävilläolon aikana järjestettävistä tilaisuuksista löydät tietoa Osallistuminen sivulta.

Lisätietoa maanomistajille suojelualueista

Kaavaehdotuksessa on osoitettu uusia suojelualueita. Ohessa on tietopaketti maanomistajille, joita suojelualueet koskevat.

Tietopaketti maanomistajille (pdf, 168 Kt)

Kartta suojelualueista (pdf, 18759 Kt)

Lisätietoa maanomistajille pientaloalueista

Kaavaehdotuksessa on osoitettu nykyisiä pientaloalueita
Asumisen A3 merkinnällä.
Tässä infokirje asukkaille.

Kaavamateriaali

Nähtäville asetettava kaava-aineisto käsittää kaavakartan kaavamääräyksineen, kaavakartan liitekartat, kaavaselostuksen ja kaavaselostuksen liitteet. Kaavamateriaali löytyy tämän sivun alaosasta.

Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelupisteessä Otaniemessä (Tekniikantie 15) on (7.9. – 20.10.2020) luettavissa kaavamateriaalin lisäksi myös kaavaan liittyvät selvitykset vuosilta 2018 – 2020, joiden pohjalta kaavaehdotusta on valmisteltu.  

Kaavakartta, kaavamääräykset, kaavakartan liitekartat ja kaavaselostus ovat tulosteena nähtävillä (7.9. – 20.10.2020) Entressen, Kalajärven ja Karhusuon kirjastoissa sekä Espoon valtuustotalossa, os. Espoonkatu 5.  

Espoon asiointipisteissä sekä Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa on käytettävissä tietokoneita ja verkkoyhteys sekä saatavilla on opastusta niiden käytössä. 

Yhteystiedot

Aluekohtaiset tiedot: Yleiskaavateknikko Anne Pitkänen, Anne.M2.Pitkanen@espoo.fi, 043 825 0559
Kaavoitus: Yleiskaavasuunnittelija Seija Lonka, Seija.Lonka@espoo.fi, 043 825 5230
Yleiskaavapäällikkö Essi Leino, Essi.Leino@espoo.fi, 046 877 1911
Liikennesuunnittelu: Liikenneinsinööri Aulis Palola, Aulis.Palola@espoo.fi, 043 825 2605