Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava tähtää vuoteen 2050. Sen tavoitteena on suunnata alueen kehitystä kestävällä tavalla. Alueella on tulevaisuudessakin kyliä ja kaupunkimaisia keskuksia, työpaikkoja sekä luontoa ja kulttuuriympäristöä.Asuntorakentaminen ja työpaikat ohjataan hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. 

Lisätietoa maanomistajille pientaloalueista

Kaavaehdotuksessa on osoitettu nykyisiä pientaloalueita
Asumisen A3 merkinnällä.
Tässä infokirje asukkaille.


Tutustu kaava-aineistoon sivulla Kaavaehdotus. Sivulla kerrotaan myös paikat, joissa aineisto on nähtävillä paperille tulostettuna. Asukastilaisuuksista saat tietoa sivulla Osallistuminen.

Tämä on oppaasi kaavaehdotukseen.

Yleiskaava vastaa muutoshaasteisiin
 

Yleiskaavan alue käsittää yli puolet koko Espoon maapinta-alasta. Nykyinen Espoon pohjoisosien yleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 1997. Se ei pysty vastaamaan kasvavan pääkaupunkiseudun ja muuttuvan kaupungin haasteisiin.

Uudella yleiskaavalla ohjataan lähivuosikymmenten asuinrakentamista, työpaikka-alueita ja liikenneverkkoa ohjataan kokonaisuutena. Kun asuminen ja työpaikat keskitetään keskuksiin, niitä ympäröivien alueiden luonto- ja kulttuuriympäristöt voidaan säilyttää. Pohjois- ja Keski-Espoon nykyiset keskukset kehittyvät ja uusia paikalliskeskuksia rakentuu joukkoliikenneyhteyksien varsille. Espoo-Salo -oikoradalle tulee kaksi uutta lähiliikenteen asemaa, Hista ja Myntinmäki.

Tähtäimessä hiilineutraali Espoo 2030
 

Uusi yleiskaava luo edellytykset riittävälle asuntotuotannolle, hyvälle joukkoliikenteelle ja tulevalle Länsiradalle. Yleiskaavalla mahdollistetaan lähes 60 000 uuden asukkaan ja noin 11 000 työpaikan sijoittuminen alueelle vuoteen 2050 mennessä. Niiden tarkempi sijainti ja suunnittelu tapahtuu asemakaavoilla.

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rakennamme kestävää tulevaisuutta raiteiden ympärille ja edistämme uusia tapoja rakentaa, liikkua ja hyödyntää innovatiivisia energiaratkaisuja.

Yleiskaavoituksen kulku

Lue lisää yleiskaavasta Espoo-lehdestä