Pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan liittyvät selvitykset

2017

Loma-asuminen (pdf, 2281 Kt)
Espoon kaupunki, 1.11.2017

Luontoselvitys 2017 Kalajärven ympäristössä (pdf, 7481 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 14/2017

Luontoselvitys 2017 Viiskorpi-Nupuri alueella (pdf, 7181 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 13/2017

Pitkäjärven pikaraitiotiesilta - esisuunnitelma (pdf, 8621 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 12/2017

Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakorven alueella (pdf, 3811 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 11/2017

Kulttuuriympäristöt (pdf, 3810 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 10/2017

Alustava esisuunnitelma - Pikaraitiotie Leppävaara-Kalajärvi (pdf, 9717 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2017

Viiskorpi Kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu (pdf, 3981 Kt)
Espoon kaupunki, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll, 23.10.2017

Hista Kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen tarkastelu (pdf, 4080 Kt)
Espoon kaupunki, Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll, 23.10.2017

Espoon keskuksen kehittämismahdollisuuksia (pdf, 2431 Kt)
Espoon kaupunki, 19.10.2017

Mynttilän viitesuunnitelma (pdf, 8024 Kt)
Espoon kaupunki, Tengbom Oy, 17.10.2017

Kalajärven viitesuunnitelma (pdf, 9034 Kt)
Espoon kaupunki, Tengbom Oy, 17.10.2017

Kylät (pdf, 1036 Kt)
Espoon kaupunki, 13.10.2017

Ämmässuon-Kulmakorven alue -nykyiset toiminnot ja suunnittelilla olevat hankkeet (pdf, 1416 Kt)
Espoon kaupunki, 2.10.2017

Massojenhallinnan esiselvitys (pdf, 4767 Kt)
Espoon kaupunki, SITO, 13.6.2017

Reitit, raitit ja polut - asukaskyselyn tuloksia 2016 (pdf, 3662 Kt)
Espoon kaupunki

Alustava arvio vaikutuksista Natura 2000-alueisiin (pdf, 7757 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/17

Alustavan yleiskaavaluonnoksen vaikutusten arviointi (pdf, 6010 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2017

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia (pdf, 1509 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2017

Aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 5118 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2017

Maankäyttötarkastelu. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 2160 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2017

Rakennemallitarkastelu ja vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 918 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 2/2017

Espoon tiestön historia. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä. A (pdf, 7338 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017A

Espoon pohjois- ja keskiosien historialliset tiet. Kinttupolkuja ja Kuninkaantietä. B (pdf, 9240 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2017B


2016

Luonnosvaiheen liikenneverkkoselvitys. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. (pdf, 4960 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 7/2016

Ekologisten yhteyksien selvitys 2016 Espoonkartanon-Gumbölen alueella (pdf, 7543 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 6/2016

Luontoselvitys 2016 Mynttilä-Järvikylä alueella (pdf, 3612 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 5/2016

Paikan henki ja tarinat - asukaskyselyn tuloksia 2015 (pdf, 4041 Kt)
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 1/2016


2015

Visio 2050 - Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

pdf-tiedoistoina

digiversiona


2014

Vuoden 2013 asukaskyselyn tuloksia Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava-alueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua (pdf, 1408 Kt)