Kaavaluonnos

Yleiskaavaluonnos (MRA 30§) oli nähtävillä 3.4.–3.5.2018.

Yleiskaavaluonnoksesta järjestettiin kolme tiedotus- ja keskustelutilaisuutta (5.4, 12.4 ja 17.4.2018).