Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ilmakuvaEspoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alue käsittää yli kolmanneksen koko Espoon maapinta-alasta. Alueella on sekä kylämäisiä, että urbaaneja
kaupunkiympäristöjä sekä monipuolisesti eri luonto- ja ympäristöarvoja.

Voimassa olevan Espoon pohjoisosien yleiskaavan valmistelu aloitettiin vuonna 1984 ja
osa I on saanut lainvoiman 1997. Espoon pohjoisosien yleiskaavan osa I ei enää kaikilta
osin pysty vastaamaan muuttuvan kaupungin ja kehittyvän seudun haasteisiin.

Yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin luomalla
kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle ja Länsiradan tulevaisuudelle. Kaavalla pyritään vastaamaan kaupungin 2500 asunnon vuositavoitteeseen.

Yleiskaavan suunnittelussa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillitseminen ja
miettimään keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta määräsi 25.5.2016 ja 8.6.2016 alueita rakennuskieltoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueelta.