Stora Bodö - Lilla Bodö, 450400

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 12.8.-10.9.2013

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen kaavaluonnoksesta.

Yleiskaavoituksen kulku luonnos

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat yleiskaavaehdotuksen erilaisten
selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.