Bergö osayleiskaava, 450300

Valtuusto on hyväksynyt osayleiskaavan.
Alueella on voimassa rakennuskielto siihen saakka, kunnes kaava on tullut lainvoimaikseksi.

Hankesivun kuva, hyväksyminen