Bergö osayleiskaava, 450300

Osayleiskaavalla mahdollistetaan Bergön alueen lisärakentaminen pääosin ympärivuotista asumista varten. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena osayleiskaavana, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Bergö-Stora Bodö-Fridheminkallio osa-yleiskaava jakautui luonnosvaiheen jälkeen kahteen osaan. Toisesta osasta tuli tämä Bergö, suunnittelualueen länsi-puolinen osa. Toisesta osasta tuli Stora Bodö - Lilla Bodö, 450400. Nämä saaret sijaitsevat suunnittelualueen itä-puolella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Bergön osayleiskaavan kaupunginhallituksen käsittelyyn 30.1.2019. Osayleiskaavan hyväksyy valtuusto. Arvioitu hyväksymiskäsittely on vuoden 2019 keväällä.